Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
41 CVCC/ CG Cloud Database Administrator - KCN - MSB Hà Nội 30/10/2019
42 Quản lý Dự án Scrum master (Agile PM) - KCN - MSB Hà Nội 30/10/2019
43 CVCC/ CG Cloud Network Security - KCN - MSB Hà Nội 30/10/2019
44 CV/CVC/CVCC Thẩm định giá - QLRR - MSB Hà Nội 30/10/2019
45 Chuyên viên chính quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB Hồ Chí Minh 15/10/2019
46 Kiểm soát viên - RB - MSB An Giang 31/10/2019
47 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB An Giang 31/10/2019
48 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB An Giang 31/10/2019
49 Chuyên viên cao cấp Quản lý tài chính - TNG Hà Nội 15/10/2019
50 CVC/ CVCC Quản trị chiến lược - KCL - MSB Hà Nội 10/10/2019
51 Chuyên viên Cao cấp Nghiên cứu Chiến lược - KCL - MSB Hà Nội 10/10/2019
52 Chuyên viên Phân tích Công cụ & Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 20/10/2019
53 CVCC Phân tích công cụ và Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB Hà Nội 20/10/2019
54 Chuyên gia Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn - QLRR - MSB Hà Nội 30/09/2019
55 Chuyên viên cao cấp Marketing sản phẩm - MSB - Hà Nội Hà Nội 30/09/2019
56 Giám đốc Quản lý nợ bán lẻ - QLRR - MSB Hà Nội 30/10/2019
57 Giám đốc Quản lý hiệu suất - QLTC - MSB Hà Nội 30/10/2019
58 Giám đốc Tố Tụng - TNG Hà Nội 11/10/2019
59 Kiểm soát viên - RB - MSB Hồ Chí Minh 15/10/2019
60 Chuyên viên chính Kiểm thử (DCCB) - KCN - MSB Hà Nội 30/10/2019
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.