Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Chuyên viên chính Kiểm thử (DCCB) - KCN - MSB Hà Nội 30/10/2019
2 Trưởng nhóm Kiểm thử (DCCB) - KCN - MSB Hà Nội 30/10/2019
3 Trưởng nhóm Chuyển đổi & Khai thác dữ liệu (DCCB) - KCN - MSB Hà Nội 30/10/2019
4 CVCC Phát triển& Khai thác ứng dụng ngân hàng (DCCB) - KCN - MSB Hà Nội 30/10/2019
5 Trưởng nhóm Phát triển và Tích hợp hệ thống (DCCB) - KCN - MSB Hà Nội 30/10/2019
6 Trưởng nhóm Quản lý kĩ thuật (DCCB) - KCN - MSB Hà Nội 30/10/2019
7 Chuyên viên Dịch vụ hỗ trợ công nghệ (IT service desk) - TNTECH Hà Nội 10/10/2019
8 Chuyên viên Vận hành Ứng dụng Lõi/ ngành - TNTECH Hà Nội 09/10/2019
9 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) - TNTECH Hà Nội 09/10/2019
10 Chuyên viên Quản trị Mạng và An ninh thông tin - TNTECH Hà Nội 09/10/2019
11 Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Công nghệ - TNTECH Hà Nội 09/10/2019
12 Chuyên viên lập trình Java (Web/ Mobile) - TNTECH Hà Nội 09/10/2019
13 Giám đốc Vận hành Ứng dụng Lõi/ Ngành - TNTECH Hà Nội 09/10/2019
14 Chuyên gia Kiến trúc Công nghệ thông tin - TNTECH Hà Nội 09/10/2019
15 Chuyên viên Quản trị hạ tầng - TNTECH Hà Nội 26/09/2019
16 Chuyên gia Quản trị Kiến trúc và Giải pháp công nghệ (DCCB) - KCN - MSB Hà Nội 30/09/2019
17 CVC/CVCC Phân tích nghiệp vụ (DCCB) - KCN - MSB Hà Nội 30/09/2019
18 CVCC/ CG Cloud System Administrator - KCN - MSB Hà Nội 30/09/2019
19 CVCC/ CG Cloud Database Administrator - KCN - MSB Hà Nội 30/09/2019
20 Quản lý Dự án Scrum master (Agile PM) - KCN - MSB Hà Nội 30/09/2019
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.