Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 [SPEED UP] Chuyên viên Tư vấn tín dụng Thế chấp (RMS) - RB - MSB Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
30/09/2019
2 CVCC/ CG Phân tích nâng cao - NHS - MSB Hà Nội 16/10/2019
3 Giao dịch viên - RB - MSB Hồ Chí Minh 15/10/2019
4 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB Hồ Chí Minh 15/10/2019
5 Chuyên viên quan hệ (phát triển) khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Hồ Chí Minh 16/10/2019
6 Giám đốc Quản lý Tài sản & Phát triển mạng lưới - KVH - MSB Hà Nội 30/09/2019
7 Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - RB - MSB Đồng Nai 16/10/2019
8 Chuyên viên chính quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB Hồ Chí Minh 15/10/2019
9 Kiểm soát viên - RB - MSB An Giang 31/10/2019
10 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB An Giang 31/10/2019
11 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB An Giang 31/10/2019
12 CVC/ CVCC Quản trị chiến lược - KCL - MSB Hà Nội 10/10/2019
13 Chuyên viên Cao cấp Nghiên cứu Chiến lược - KCL - MSB Hà Nội 10/10/2019
14 Chuyên viên Phân tích Công cụ & Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 20/10/2019
15 CVCC Phân tích công cụ và Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB Hà Nội 20/10/2019
16 Chuyên gia Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn - QLRR - MSB Hà Nội 30/09/2019
17 Chuyên viên cao cấp Marketing sản phẩm - MSB - Hà Nội Hà Nội 30/09/2019
18 Giám đốc Quản lý nợ bán lẻ - QLRR - MSB Hà Nội 30/10/2019
19 Giám đốc Quản lý hiệu suất - QLTC - MSB Hà Nội 30/10/2019
20 Kiểm soát viên - RB - MSB Hồ Chí Minh 15/10/2019
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.