Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.Tổ chức và kiểm soát việc nhập xuất tiền mặt, tài sản, giấy tờ có giá tại phòng vận hành kho quỹ (P.VHKQ) trong phạm vi được phân công

 • Thực hiện điều phối và quản lý hoạt động xuất, nhập tiền mặt, vàng, tài sản quý, giấy tờ có giá, tài sản đảm bảo tại P.VHKQ.
 • Điều phối, kiểm soát và hỗ trợ giao dịch viên, nhân viên ngân quỹ kiểm đếm, đóng bó, bốc xếp, vận chuyển tiền mặt, vàng, tài sản quý và giấy tờ có giá.
 • Cân đối và thực hiện các hoạt động nộp, rút tiền mặt tại ngân hàng nhà nước, đổi vốn với các tổ chức tín dụng khác để đảm bảo thanh khoản hoạt động tiền mặt trong ngày, cân đối mức tồn quỹ trong hạn mức cho phép, chất lượng dịch vụ cung cấp.
 • Tham gia đóng vai trò chủ tịch hội đồng kiểm đếm tiền mặt và chứng kiến, kiểm soát quá trình nạp/hoàn quỹ tiền mặt vào cassette máy ATM.
 • Thực hiện các giao dịch xuất/nhập khẩu ngoại tệ mặt.
 • Thực hiện xuất ấn chỉ quan trọng hàng tháng theo đề nghị của kế toán.
 • Mở, cập nhật và quản lý các loại sổ quỹ nghiệp vụ.
 • Thực hiện hạch toán các giao dịch xuất/nhập tiền mặt, vàng, tài sản theo quy định.

2. Tham gia các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn kho quỹ tại P.VHKQ

 • Tham gia ban quản lý kho, quản lý quỹ tiền mặt, vàng, tài sản quý, giấy tờ có giá, tài sản đảm bảo, chìa khóa két trong kho tiền và các tài sản khác được giao.
 • Tham gia kiểm kê tài sản đảm bảo, giấy tờ có giá theo phân công của lãnh đạo.
 • Thực hiện kiểm kê định kỳ tiền mặt và kiểm quỹ cuối ngày theo quy định. Kiểm soát và đối chiếu só dư tồn quỹ cuối ngày với sổ kho quỹ và sổ sách kế toán.
 • Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tiền mặt, ngoại tệ, vàng, tài sản trong ca trực .
 • Tổ chức sắp xếp kho tiền và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho quỹ theo quy định.

3. Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo:

 • Thực hiện đào tạo nhân viên mới. Tham gia trợ giảng các khóa học đào tạo liên quan đến nghiệp vụ kho quỹ cho giao dịch viên, nhân viên ngân quỹ khu vực (nếu có).
 • Tổ chức sắp xếp, cải tiến cách thức triển khai công việc một cách hiệu quả, an toàn và chuyên nghiệp.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành tài chính ngân hàng, kinh tế.
 • Tiếng Anh : Tương đương trình độ B.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong hoạt động quản lý ngân quỹ, trong đó ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý cấp nhóm
 • Am hiểu các nghiệp vụ ngân hàng, đặc biệt các nghiệp vụ  tiền tệ kho quỹ chuyên sâu, hiểu và nắm các quy định nghiệp vụ của ngân hàng nhà nước
 • Có kỹ năng tổ chức, quản lý công việc, có khả năng phối hợp, xử lý các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, theo ca.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong, Binh Phuoc Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

Chuyên viên Quan hệ khách hàng - CTCP Tài chính FCCOM

Location: Ho Chi Minh, Phu Yen, Khanh Hoa, Dong Nai, Dong Thap,... Salary: Negotiable Expired Date: 30/10/2019

Chuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai Salary: Negotiable Expired Date: 04/11/2019

Chuyên viên chính hậu kiểm - KVH - MSB

Location: Dong Nai Salary: Negotiable Expired Date: 30/10/2019

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - RB - MSB

Location: Dong Nai Salary: Negotiable Expired Date: 16/10/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.