Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Lập kế hoạch, quản lý chung và kiểm soát huy động Công ty TNH:

 • Phối hợp với Ban Giám Đốc Tập Đoàn xây Tầm Nhìn, Nhiệm Vụ, Giá trị Cốt Lõi và Mục Tiêu Dài hạn 2020 cho TNH;
 • Cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược một các xuyên suốt, có tính khả thi đối với từng phòng ban sau đó hướng dẫn và theo dõi đảm bảo đạt được các mục tiêu đó.
 • -Phát triển hệ thống và kiểm soát hoạt động trong toàn công ty. 

2.  Kế hoạch phát triển hệ thống khách sạn

 • Chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới.
 • Định hướng đánh giá và phát triển những khách sạn mới theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc Tập Đoàn.
 • Tổng quan kế hoạch phát triển và xây ngân sách theo số liệu và thời hạn đã định.

3. Định hướng Tiếp thị và Xây dựng thương hiệu

 • Phối hợp chặt chẽ với Giám Đốc Ban Marketing (Tiếp Thị) theo định hướng chỉ đạo của Ban Giám Đốc Tập xây dựng việc Nhận Diện Thương Hiệu, Định vị Thương Hiệu và lập kế hoạch phát triển Thương Hiệu mang tính chiến lược lâu dài.
 • Trực tiếp và gián tiếp xây dựng các mục tiêu ngắn và dài hạn thông qua các kênh bán hàng, phân khúc thị trường nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá Thương Hiệu Smart Hotel tới Khách Hàng và Đối Tác.
 • Xây dựng kế hoạch tiếp thị, hoạt động truyền thông và có phương hướng đánh giá và điều chỉnh định kỳ.

4. Định hướng kinh doanh

 • Định hướng phát triển và xây dựng các kênh bán hàng dựa trên việc tối ưu nguồn lực bên trong cũng như bên ngoài.
 • Thường xuyên kiểm soát kết quả thực hiện của các kênh bán hàng nhằm tối ưu kết quả kinh doanh trong toàn hệ thống khách sạn TNH.
 • Giám Sát việc tạo lập và vận hành công tác quản lý doanh thu hiệu quả dựa trên các quyết định về chính sách giá nhằm tối ưu doanh thu đạt được.

5. Hoạt động Vận hành khách sạn

 • Giám Sát việc tạo lập Quy trình và Chính sách Vận Hành Khách Sạn tuân thủ theo các tiêu chí Thương Hiệu và sự phê duyệt của Ban Giám Đốc.
 • Thường Xuyên giám sát và đưa ra đường hướng cho Trưởng Ban Vận Hành nhằm cải tiến liên dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.
 • Giám sát các hoạt động Công nghệ Thông tin và Kỹ Thuất Số để có thể kịp thời hỗ trợ Trưởng Ban Công Nghệ Thông Tin và Trưởng Ban Giải Pháp Kỹ Thuật Số đảm các yếu tố này hỗ trợ công tác bán hàng đưa đến khách hàng trải nghiệm tốt nhất.

6. Quan hệ đối tác

 • Chủ động tìm kiếm và xây dựng đối tác trong lĩnh vực Khách sạn, Lữ Hành cũng như các lĩnh vực khác liên quan như bất động sản, vận tải...
 • Đại diện Công Ty làm việc với các Tổ Chức, Ban Ngành và đối tác Kinh doanh. 

7. Xây dựng đội ngũ nhân sự

 • Xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức.
 • Xây dựng công tác tuyển dụng, đạo tạo nhân sự chủ chốt.
 • Định hướng, truyền cảm hứng cho đội ngũ bám sát theo Nhiệm Vụ, Giá Trị Cốt Lõi và mục tiêu chiến lược của công ty TNH.
 • Đảm bảo môi trường văn hóa làm việc TNH tuân thủ theo Nhiệm Vụ, Giá Trị Cốt Lõi và Văn Hóa Tập Đoàn mà Ban Giám Đốc tập đoàn đã xây dựng.

Job Requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại Học hoặc trên Đại học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh tế và Quản Trị Khách Sạn (bắt buộc thông thạo tiếng Anh, tiếng Việt ưu tiên)

2. Kinh nghiệm:

 • Có kinh nghiệm nhiều năm trong việc thúc đẩy kinh doanh thông qua công tác xây đội ngũ có đủ năng lực vượt qua trở ngại và thách thức.
 • Có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn hoặc lĩnh vực có liên quan; ít nhất có 5 năm kinh nghiệm nắm giữ vị trí Quản Lý tại các tập đoàn khách sạn quốc tế.  

3. Kiến thức:

 • Hiểu biết về Kinh Doanh và Tài Chính
 • Nắm bắt được môi trường kinh doanh và những thách thức mới tại Việt Nam.
 • Có kiến thức những lĩnh vực chính trong ngành khách sạn như Vận Hành, Quản lý tối ưu Doanh Thu, Tiếp Thị và Xây dựng thương hiệu.

4. Năng lực:

 • Có khả năng lập kế hoạch và thực thi.
 • Có kỹ năng đàm phán tốt. 
 • Có kỹ năng Lãnh đạo, xây dựng đội ngũ hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ
 • Có khả năng đánh giá và sắp xếp những vấn đề ưu tiên cần giải quyết, có khả năng phân tích thông tin và đưa ra các phương án giải quyết có tính sáng tạo.
 • Có khả năng thay đổi liên tục cách tiếp cận, nhìn nhận và đương đầu với những thay đổi ngoài mong đợi.
 • Luôn hướng tới Khách Hàng.

5. Yêu cầu khác:

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Quản lý tài chính kế hoạch - QLTC - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Giám đốc Quản lý hiệu suất FI - QLTC - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Giám đốc Quản lý tài sản - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Giám đốc Quản lý tài sản và Phát triển mạng lưới - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Giám đốc Phát triển sản phẩm công nghệ và Quan hệ đối tác - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Giám đốc Vận hành Ứng dụng Lõi/ Ngành - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Giám đốc Phát triển kinh doanh Phân khúc khách hàng thu nhập lương cao - RB - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.