Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác vận hành kho quỹ tập trung tại địa bàn được phân công.

 • Tổ chức quản lý các hoạt động của kho quỹ tập trung, đảm bảo an toàn quỹ tiền mặt, vàng, tài sản đảm bảo, chìa khóa lưu kho, giấy tờ có giá và các tài sản quý khác tại P.VHKQ.
 • Tổ chức cung cấp các dịch vụ ngân quỹ cho các ĐVKD, Khách hàng; giám sát, phê duyệt việc tiếp quỹ máy ATM đảm bảo tiền mặt ổn định tại hệ thống máy ATM trên địa bàn.
 • Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm tối ưu hóa hoạt động vận chuyển, giao nhận tiền và tài sản quý cho các ĐVKD một cách hiệu quả và an toàn theo đúng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đã cam kết.
 • Tham gia xây dựng, cải tiến mô hình vận hành và quản lý kho quỹ ngày càng nhanh chóng, hiệu quả, an toàn để đạt hiệu quả tối ưu trong việc vận hành và các dịch vụ  kho quỹ cung cấp cho các ĐVKD và Khách hàng.
 • 2. Tổ chức thực hiện công tác an toàn kho quỹ theo tiêu chuẩn, quy định của NHNN và MSB
 • Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trưởng ban quản lý kho quỹ theo quy định Ngân quỹ của MSB.
 • Tổ chức hoạt động kiểm kê, kiểm đếm, đóng bó, vận chuyển, bảo quản tiền mặt và tài sản quý tại P.VHKQ theo quy trình, quy định chung.
 • Tổ chức kiểm soát số liệu quỹ, đối chiếu số liệu tiền mặt thực tế hàng ngày với số liệu sổ sách kế toán đảm bảo khớp đúng, xử lý các chênh lệch (nếu có).
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ các trang thiết bị. máy móc, tài  sản, hệ thống an ninh, hệ thống PCCC... được giao quản lý

3. Tổ chức cung cấp và đáp ứng thanh khoản nhu cầu tiền mặt cho các ĐVKD trên địa bàn:

 • Tổ chức kiểm soát và duy trì chất lượng dịch vụ đối với các nghiệp vụ: Giao nhận tiền mặt với các ĐVKD, thu chi khách hàng tại chỗ theo chuẩn chất lượng dịch vụ đã cam kết.
 • Tổ chức cân đối nguồn tiền mặt hợp lý đảm bảo đủ thanh khoản phục vụ hoạt động của ĐVKD và hệ thống máy ATM.
 • Tổ chức phối hợp và xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình cung cấp dịch vụ kho quỹ với ĐVKD, Khách hàng.

4. Quản lý mục tiêu của Phòng và phát triển nhân sự:

 •  Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của bộ phận theo hạn mức được phê duyệt,
 • Xây dựng kế hoạch công việc và triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch, 
 • Quản lý, giám sát, phân công công việc, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các CBNV.
 • Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong phòng và tham gia chương trình Giảng viên kiêm chức theo sự huy động của TT ĐT.
 • Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ nhân sự của đơn vị được giao quản lý.
 • Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn các văn bản mới ban hành đảm bảo tất cả các nhân viên cập nhật, nắm bắt những thay đổi kịp thời.
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp , hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị

5. Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.

 • Thực hiện báo cáo kho quỹ theo quy định.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên: Chuyên ngành Tài chính ngân hàng, kinh tế.
 • Tiếng Anh: Tương đương trình độ B, đọc hiểu văn bản chứng từ bằng Tiếng Anh.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong hoạt động quản lý kho quỹ, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý.
 • Am hiểu về các hoạt động thuộc lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt các nghiệp vụ ngân quỹ chuyên sâu
 • Nắm và hiểu các quy định nghiệp vụ liên quan của NHNN.
 • Có kiến thức và khả năng trong quản lý .
 • Khả năng xây dựng quy trình, quy định  nghiệp vụ liên quan
 • Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc.                     
 • Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống.
 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm 
 • Khả năng tư duy logic

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

Giao dịch viên - RB - MSB

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong, Binh Phuoc Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

Chuyên viên cao cấp Quản lý thương hiệu - MKTTT - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 30/10/2019

Chuyên viên chính Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2019

Cộng tác viên Quản lý Quan hệ khách hàng qua điện thoại - EB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/10/2019

Cộng tác viên Kênh bán thay thế Khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 17/10/2019

Nhân viên Dịch vụ hỗ trợ - KVH - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/10/2019

Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/10/2019

Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm khách hàng doanh nghiệp - BBH - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/10/2019

Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.