Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện thu/chi tiền mặt, ngoại tệ, tài sản quý, giấy tờ có giá với khách hàng, ĐVKD tại quỹ nghiệp vụ, Quầy giao dịch và các địa điểm thu chi khác
 • Thực hiện kiểm đếm, phân loại, bốc xếp tiền mặt, ngoại tệ, đóng bó tiền đủ tiêu chuẩn luân chuyển và lưu thông
 • Thực hiện áp tải, vận chuyển, giao nhận tiền mặt, ngoại tệ, tài sản quý và giấy tờ có giá , ấn chỉ quan trọng giữa quỹ nghiệp vụ với khách hàng và các ĐVKD
 • Thực hiện tiếp quỹ, kiểm quỹ ATM trong phạm vi được phân công
 • Tham gia công tác kiểm kê tiền mặt, tài sản quí, giấy tờ có giá định kỳ và đột xuất theo phân công
 • Thực hiện nghiệp vụ xuất, nhập, bảo quản tài sản bảo đảm tại quỹ nghiệp vụ theo yêu cầu
 • Thực hiện thu/chi hộ tiền mặt tại chỗ với khách hàng và các TCTD khác theo yêu cầu
 • Thực hiện bảo quản và phối hợp nhà cung cấp bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, công cụ lao động phục vụ kho quỹ

Job Requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Trung cấp chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, kinh tế có thể được tuyển dụng với điều kiện đáp ứng được công việc và có khả năng phát triển)

2. Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm về nghiệp vụ tiền tệ kho quỹ nhưng có kiến thức và khả năng đáp ứng công việc

3. Kiến thức: Có kiến thức trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là nghiệp vụ tiền tệ kho quỹ

4. Năng lực và phẩm chất:

 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, theo ca
 • Có khả năng giao tiếp khách hàng.
 • Kỹ năng tư duy logic

5. Các yêu cầu khác:

 • Có sức khỏe tốt đáp ứng đặc thù công việc
 • Cẩn thận, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp
 • Chịu khó, trung thực, có khả năng chịu áp lực công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Quản lý chất lượng hệ thống - KCL - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

CV/ CVC/ CVCC Giám sát rủi ro thị trường - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên chính Quản trị nghiệp vụ tín dụng - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên chính Quản trị nghiệp vụ phi tín dụng - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Collection System Project Manager - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Giám đốc Chiến lược đầu tư Khu công nghiệp - TNI

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên cao cấp Phân tích và xử lý rủi ro hoạt động - TNG

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2019

CVCC Phân tích công cụ và mô hình rủi ro Tín dụng - QLRR - MSB - Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2019

Chuyên viên cao cấp Phân tích nâng cao - EB - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/12/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.