Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Làm việc tại Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM

1. Kế hoạch

 • Thực hiện phát hành thông báo phí, nhắc nợ
 • Xuất hóa đơn và hạch toán ghi nhận doanh thu
 • Thực hiện lập báo cáo dự thu
 • Hạch toán kê khai hóa đơn bán ra
 • Thực hiện xuất hoá đơn bán hàng và ghi nhận doanh thu, công nợ khách hàng theo ngày, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Thực hiện, cung cấp các thông tin, yêu cầu của báo cáo quản trị định kỳ tháng, quý hoặc các báo cáo khác cho mục đích quản trị theo yêu cầu của CBLĐ.
 • Theo dõi công nợ phải thu định kỳ hàng tháng, quý. Gửi biên bản đối chiếu công nợ cho khách hàng hàng tháng/ hàng quý, thúc giục khách hàng thanh toán theo hợp đồng. Có trách nhiệm báo cáo lên Trưởng Phòng/ Trưởng Nhóm khi phát sinh công nợ khó đòi để có phương án xử lý kịp thời.
 • Lập báo cáo thuế đầu ra, báo cáo sử dụng hoá đơn, báo cáo theo dõi công nợ phải thu định kỳ hàng tháng, quý.
 • Thực hiện các công việc thuộc Dự án nâng cấp mềm liên quan đến tài chính kế toán.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của KTT.

2. Kiểm soát chất lượng dịch vụ:

 • Đảm bảo soát xét phát hành thông báo phí, nhắc nợ đúng theo thời hạn quy định
 • Đảm bảo quản lý và sử dụng hóa đơn, xuất hóa đơn đúng, không xuất trùng hóa đơn, không mất
 • Đảm bảo đối chiếu xác nhận công nợ phải thu đầy đủ và đúng theo thời gian quy định
 • Đảm bảo hạch toán ghi nhận doanh thu đúng, kịp thời, đúng thời kỳ
 • Đảm bảo hóa đơn kê khai hợp lý hợp lệ, đầy đủ và kịp thời
 • Ghi nhận doanh thu - phải thu chính xác, đầy đủ, đúng kỳ.
 • Cung cấp các thông tin cho nhu cầu quản trị không có các sai sót trọng yếu.
 • Công nợ được đối chiếu xác nhận định kỳ đúng quy định.
 • Các chênh lệch công nợ xác định rõ được nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời.
 • Các khoản phải thu quá hạn được báo cáo kịp thời và có phương án thu hồi để không có thiệt hại tài chính cho Công ty.
 • Thực hiện các yêu cầu của dự án theo đúng kế hoạch và chất lượng cam kết.
 • Báo cáo chính xác và đúng deadline.

3. Quản trị rủi ro

 • Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình kiểm tra kiểm soát hạch toán dữ liệu.
 • Báo cáo Lãnh đạo & đề xuất xử lý (nếu có)

4. Đào tạo:

 • Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, chủ động tìm hiểu và học hỏi từ CBLĐ, đồng nghiệp từ các chương trình đào tạo để trau dồi kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả công việc được yêu cầu.
 • Thực hiện đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho các vị trí trực thuộc phòng theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Job Requirement

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm kế toán….
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí kế toán doanh thu, công nợ
Tối thiểu 01 năm
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng (hỗ trợ tín dụng) - KVH - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/10/2019

Phó giám đốc Quản lý vận hành kho quỹ - KVH - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/10/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.