Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Áp dụng các quy trình vận hành hệ thống kỹ thuật, an ninh khách sạn: Đảm bảo các thành viên trong trong bộ phận được cập nhật và nắm bắt được những quy trình vận hành, quy trình về an ninh, an toàn;

2. Triển khai nhiệm vụ cho nhân viên trong ca theo kế hoạch chung của bộ phận:

 • Giao việc cụ thể, hướng dẫn nhân viên thực hiện và nêu rõ kết quả cần đạt được
 • Hỗ trợ, điều chỉnh nhân viên (nếu cần)
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong ca

3. Giám sát việc thực hiện nhiệm cụ của nhân viên:

 • Áp dụng những tiêu chuẩn, quy trình để đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên
 • Đưa ra những chỉ dẫn tích cực để nhân viên thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn

4.Tổng hợp báo cáo tình trạng thiết bị, công tác an ninh, an toàn của khách sạn

5. Phối hợp với các phòng ban khác triển khai kế hoạch về bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, hệ thống.

6. Đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên:

 • Đào tạo theo kế hoạch tuần, tháng, quý
 • Tổ chức thực hành những kỹ năng đã được đào tạo
 • Đánh giá kết quả đào tạo thông qua việc quan sát, giám sát

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Trung cấp,Cao đẳng hoặc đại học trong lĩnh vực kỹ thuật.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp sử dụng độc lập
 • Tin học: Thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Autocard và các hệ thống quản lý kỹ thuật.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực kỹ thuật khách sạn và tòa nhà.
 • Kinh nghiệm quản lý: Ít nhất 3 năm cùng vị trí tương đương

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Hiểu rõ chuyên môn, nhìn nhận vấn đề theo logis, có các công cụ tham chiếu thực tế. Chứng minh được quan điểm, quyết định
 • Kiến thức chuyên môn: Cốt lõi phải là một Giám sát viên có kiến thức tổng quan trong môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tốt (năng lực quản lý/ lãnh đạo)
 • Năng lực chung: Khả năng lãnh đạo và khuyến khích đội nhóm/tổ chức làm việc hướng tới mục tiêu chung
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Có trách nhiệm với mục tiêu chung, đặt lợi ích công ty lên hàng đầu, kiểm soát rủi ro, chủ động quyết định, dựa trên giá trị cốt lõi của tập đoàn.
 • Năng lực chuyên môn: Hoàn thành trách nhiệm phù hợp; với sự hướng dẫn cụ thể; tự chủ động trong quá trình thực hiện; xác định nguồn lực cần thiết và nhu cầu cho sự phát triển sắp tới của dự án; phối hợp với các phòng ban khác bất cứ khi nào có yêu cầu

5. Các yêu cầu khác: Nhiệt tình, kinh nghiệm, hiểu biết, trách nhiệm, tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Mục đích cao nhất Hài lòng khách hàng, đồng hành phát triển bền vững với công ty, tập đoàn

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng nhóm Kỹ thuật an ninh - TNH

Location: Thai Binh, Bac Giang, Nam Dinh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2020

Nhân viên Kỹ thuật an ninh - TNH

Location: Thai Binh, Bac Giang, Nam Dinh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2020

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.