Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Tác nghiệp dịch vụ ngân hàng số - NHS - MSB

 • Ha Noi
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 7 - 10 Years
 • 30,000,000 - 40,000,000 VND
 • Banking, Finance / Investment
 • 21/09/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý các công việc tác nghiệp, vận hành dịch vụ Ngân hàng số

 • Phụ trách việc kiểm tra phê duyệt hồ sơ, hợp đồng hợp tác dịch vụ thanh toán số với các đối tác, điểm chấp nhận thanh toán sử dụng dịch vụ thanh toán với MSB
 • Quản trị hệ thống ĐVCNTT, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trong việc sử dụng và khai thác hệ thống
 • Quản lý các công việc liên quan đến đối soát, hạch toán , thanh quyết toán các dịch vụ số với với các trung gian thanh toán, khách hàng
 • Phối hợp với các Phòng ban thuộc Trung tâm Hệ sinh thái và đối tác trong việc triển khai các dịch vụ thanh toán số, đầu mối xây dựng các Báo cáo đối soát, thanh toán, Báo cáo phân tích cảnh báo đối với các hoạt động giao dịch của các đơn vị/đối tác thứ ba/khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán số

2. Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

 • Thực hiện xây dựng các quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thanh toán số và triển khai dịch vụ thanh toán số mới
 • Cập nhật các văn bản, quy định liên quan đến nghiệp vụ cho Phòng Tác nghiệp dịch vụ NHS / Trung Tâm/Khối NHS
 • Tham gia  triển khai các Dự án thanh toán số của Trung tâm Hệ sinh thái số và đối tác
 • Lập báo cáo và cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ thanh toán số theo yêu cầu từ Phó Giám đốc / Giám đốc Khối Ngân hàng số

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn:  Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng của các Trường đại học Khối kinh tế: Kinh tế Quốc dân, Học viện tài chính , Học viện Ngân hàng, Đại học Thương Mại...
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C trở lên
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint)

2. Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng thương mại , các tổ chức tài chính  trong lĩnh vực tài chính Ngân hàng
 • Có  ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong việc thanh toán bù trừ với các tổ chức trung gian thanh toán cung cấp sản phẩm dịch vụ số hóa như : Napas, Onepay, Vnpay …
 • Có ít nhất 03 năm trong quản lý công việc đối soát , thanh quyết toán bù trừ với các tổ chức trung gian thanh toán cung cấp sản phẩm dịch vụ số hóa

3. Kiến thức:

 • Am hiểu về các dịch vụ của Ngân hàng và các dịch vụ số hóa
 • Am hiểu về các quy trình, quy định và chế độ hạch toán kế toán của Ngân hàng
 • Am hiểu về hệ thống thanh toán và các kênh thanh toán ngân hàng điện tử, số hóa
 • Có kiến thức về các sản phẩm dịch vụ giao dịch điện tử của Ngân hàng (Internet Banking, Mobile  Banking, các dự án Fintech) 

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/thái độ: Tinh thần trách nhiệm
- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng tư duy chiến lược
- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng hướng dẫn, đào tạo
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

5. Các yêu cầu khác:

 • Thái độ cầu tiến
 • Cẩn thận
 • Chịu được áp lực cao trong công việc 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.