Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng quy chế, quy định và hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách tài chính:

 • Xây dựng quy chế và hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách kiểm soát chi phí toàn Ngân hàng;
 • Xây dựng cơ chế quản lý, điều hòa vốn, cơ chế tính toán giá điều chuyển vốn nội bộ, cơ chế phân bổ thu nhập/chi phí lãi vốn trên toàn bộ khoản mục tài sản và công nợ;
 • Quản lý vốn chủ sở hữu, cổ phiếu đã phát hành và quỹ vốn chủ sở hữu của Ngân hàng; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chi phí cổ tức.

2. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin báo cáo quản trị phục vụ phân tích đánh giá và quản lý hiệu suất kinh doanh:

 • Quản trị hệ thống thông tin phục vụ cho báo cáo quản trị toàn hàng: phân loại và đối chiếu số liệu danh mục khách hàng theo từng phân khúc kinh doanh, sao kê các phân hệ với cân đối kế toán; Đảm bảo các bút toán lãi lỗ hạch toán của kế toán phản ánh đúng bản chất và đúng kỳ của hoạt động kinh doanh; Xây dựng mẫu báo cáo quản trị tài chính toàn Ngân hàng;
 • Tính toán và quản trị lãi vốn hệ thống toàn hàng; Đảm bảo hỗ trợ quản lý hiệu quả cơ cấu bảng cân đối nhằm tối đa hóa lợi nhuận;
 •  Lập các báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp toàn ngân hàng (Cụ thể: tổng hợp báo cáo quản trị cho Ban điều hành, lập báo cáo kết quả kinh doanh các các khoản đầu tư vốn và các mảng hoạt động kinh doanh đặc thù);
 • Là đầu mối phối hợp với các Bộ phận liên quan (Khối Quản lý rủi ro, Ngân hàng Định chế Tài chính) lập báo cáo ALCO định kỳ hoặc đột xuất; theo dõi và tính toán tình hình thực hiện chính sách ALCO từng thời kỳ;
 • Lập báo cáo chi phí trực tiếp, gián tiếp theo từng hạng mục chi phí và theo từng Bộ phận kinh doanh, Trung tâm chi phí; Phân bổ chi phí gián tiếp, chi phí hỗ trợ về các Bộ phận kinh doanh
 • Tính toán các chỉ số quản trị tài chính ở mức độ toàn hàng (RWA, ROE, LDR, Productivity, CIR...)

3. Tổ chức xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh tổng thể của Ngân hàng:

 • Tổng hợp và xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể của Ngân hàng;
 • Xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện ngân sách chi phí toàn Ngân hàng;
 • Tổng hợp theo dõi phân tích, đánh giá thực hiện kế hoạch kinh doanh tổng thể của Ngân hàng;
 • Lập dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch sử dụng chi phí toàn Ngân hàng.

4. Quản lý nhân sự và phát triển năng lực cán bộ:

 • Đảm bảo hàng năm các cán bộ được đào tạo các kỹ năng mới;
 • Đảm bảo hàng năm các cán bộ được luân chuyển công việc nhằm hoàn thiện kiến thức và có nhân viên hỗ trợ khi cần thiết;
 • Đảm bảo các quy định tuân thủ của Ngân hàng được các cán bộ tuân thủ;
 • Nâng cao văn hóa phục vụ khách hàng nội bộ.

Job Requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên; Tiếng Anh sử dụng độc lập; Excel thành thạo.

2. Kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng/Kiểm toán, trong đó có 03 năm kinh nghiệm ở cấp quản lý.

3. Kiến thức:

 • Hiểu rõ về Kế toán Ngân hàng (bao gồm Kế toán quản trị và Kế toán tuân thủ);
 • Có kiến thức chung về Tài chính Ngân hàng.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Khả năng tư duy tính toán logic; tư duy phân tích tổng hợp;
 • Khả năng làm việc chi tiết;
 • Khả năng làm việc áp lực cao;
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định;
 • Khả năng hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm.

5. Các yêu cầu khác: Tinh thần trách nhiệm.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB

Location: Ha Noi, Hai Phong Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

Product Owner - NHS - MSB

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 01/11/2019

Giám đốc/Giám đốc cao cấp Quan hệ KHDN lớn - EB - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2019

Cộng tác viên Phát triển mạng lưới thanh toán - NHS - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/10/2019

Trưởng nhóm Rủi ro thị trường Basel II - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2019

Cộng tác viên Quản lý Quan hệ khách hàng qua điện thoại - EB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/10/2019

Cộng tác viên Kênh bán thay thế Khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 17/10/2019

CVC Phê duyệt tín dụng bán lẻ (Mảng thế chấp) - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2019

CVC/CVCC Phát triển ngân hàng số (Java) - KCN - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/11/2019

Giám đốc Kiểm toán tổng hợp cấp 2 - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.