Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản trị sales:

 • Xây dựng và quản lý kế hoạch ngân sách hoạt động hàng năm và báo cáo trực tiếp cho tổng giám đốc Ngân hàng doanh nghiệp (EB)
 • Phân tích, nhận định Khách hàng quan trọng/cốt lõi và lên kế hoạch triển khai giải pháp phù hợp
 • Triển khai các hoạt động tiếp cận và tư vấn các giải pháp tiềm năng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng/tài chính;
 • Phối hợp với Ngân hàng doanh nghiệp nhỏ/Ngân hàng bán lẻ để đánh giá tiềm năng bán chéo của khách hàng (KH), qua đó đưa ra các giải pháp phù hợp cho KH.
 • Rà soát và đánh giá hiệu quả kinh doanh theo các tiêu chí (mức độ sinh lời của từng Khách hàng & chuỗi giá trị/danh mục khách hàng của từng cán bộ bán hàng) nhằm đưa ra biện pháp khắc phục khi cần thiết.
 • Tổ chức, triển khai kinh doanh toàn quốc dựa trên kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt
 • Phối hợp với các bộ phận phòng ban liên quan để đưa ra các ý kiến trong việc cải tiến để phát triển sản phẩm, dịch vụ và bán chéo sản phẩm, giải pháp cho khách hàng FDI.

2. Kiểm soát rủi ro:

 • Phối hợp quản lý thu nợ, tổ chức việc giám sát, thu hồi nợ gốc, lãi theo quy định;
 • Phối hợp, đề xuất các biện pháp trong việc xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai công tác rà soát danh mục khách hàng, nhận biết những dấu hiệu rủi ro từ phía khách hàng và đề xuất để kịp thời ngăn chặn những thiệt hại cho Ngân hàng.

3. Quản trị nhân sự:

 • Đảm bảo 100% nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý được giao KPI đã thống nhất chung với định hướng phát triển của EB và MSB
 • Lập kế hoạch đào tạo phát triển nhân sự phù hợp với ngân sách và năng lực cán bộ bán hàng trực tiếp quản lý;
 • Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, các chương trình hành động của đơn vị, đề xuất khen thưởng kỷ luật với cán bộ nhân viên trong đơn vị;
 • Tham gia tuyển dụng và đề xuất xây dựng/điều chỉnh chính sách nhân sự, chính sách thu hút và giữ chân nhân tài để xây dựng đội ngũ của đơn vị;
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị. 

4. Các nhiệm vụ khác được giao thống nhất với các cấp quản lý theo từng thời kỳ

Job Requirement

 • Ưu tiên biết tiếng Hàn Quốc, ngoại hình ưa nhìn,
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,
 • Sử dụng thành thạo Tiếng Anh
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng
 • Tối thiểu 3 năm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính; tối thiểu có 03 kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương cấp Giám đốc chi nhánh trở lên &  05 năm quản lý phân khúc khách hàng FDI
 • Am hiểu tổ chức MSB, am hiểu lĩnh vực Ngân hàng, hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp:  Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng; có kiến thức tốt về bán hàng, Makerting và thẩm định doanh nghiệp;
 • Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong đơn vị: các quy trình vận hành; rủi ro v.v.
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của đơn vị: Am hiểu sản phẩm, dịch vụ dành cho từng phân khúc khách hàng của MSB và sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh;.
 • Có khả năng xây dựng các mối quan hệ;, khả năng đàm phán; khả năng tiếp thị, điều tra dự báo thị trường;
 • Khả năng nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng đánh giá và ra quyết định, khả năng tư duy chiến lược, khả năng quản lý quá trình triển khai công việc, khả năng phát triển con người
 • Có đạo đức kinh doanh và ứng xử chuyên nghiệp nơi công sở và với các đối tác, khách hàng.
 • Khả năng quản lý, chăm sóc khách hàng;, khả năng kiểm soát chi phí.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

Giao dịch viên - RB - MSB

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong, Binh Phuoc Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

Chuyên viên cao cấp Quản lý thương hiệu - MKTTT - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 30/10/2019

Chuyên viên chính Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2019

Cộng tác viên Quản lý Quan hệ khách hàng qua điện thoại - EB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/10/2019

Cộng tác viên Kênh bán thay thế Khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 17/10/2019

Nhân viên Dịch vụ hỗ trợ - KVH - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/10/2019

Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/10/2019

Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm khách hàng doanh nghiệp - BBH - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/10/2019

Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.