Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Quản lý nợ bán lẻ - QLRR - MSB

 • Ha Noi
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 10 - 12 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 30/10/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý nợ, cảnh báo nợ sớm và đôn đốc thu hồi nợ:

 • Xây dựng kế hoạch thu hồi nợ;
 • Xây dựng, sửa đổi bổ sung quy trình thu hồi nợ hiệu quả, phù hợp;
 • Tổ chức triển khai kế hoạch thu hồi nợ bao gồm các công tác nhắc nợ và đôn đốc thu hồi nợ định kỳ, cảnh báo nợ sớm với tất cả các khoản vay tín dụng thuộc danh mục được giao;
 • Kiểm tra, giám sát các báo cáo từ các Đơn vị chức năng thuộc Phòng Quản lý nợ Bán lẻ và có giải pháp phù hợp kịp thời xử lý nợ;
 • Kiểm soát chi phí thu hồi nợ, đảm bảo hiệu suất thu hồi nợ;
 • Thực hiện ủy quyền trong phạm vi được phê duyệt. 

2. Xây dựng và củng cố chất lượng cung cấp dịch vụ công tác quản lý nợ (Dịch vụ khách hàng):

 •  Xây dựng và cam kết hiệu quả chất lượng dịch vụ (SLA) với các NHCD/Khối/Ban;
 •  Theo dõi, kiểm soát chất lượng dịch vụ công tác thu hồi nợ và đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả (nếu cần thiết);
 •  Làm gương và duy trì văn hóa dịch vụ khách hàng tốt trong phạm vi Phòng;

3. Quản lý công tác hỗ trợ thu hồi nợ:

 • Tổ chức, quản trị hệ thống phần mềm thu hồi nợ giúp tăng hiệu suất và hiệu quả thu hồi nợ;
 • Tổ chức công tác theo dõi, tổng hợp, phân tích, báo cáo tình trạng nợ, kết quả thu hồi làm cơ sở xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thu hồi nợ.

4. Tư vấn cho cấp lãnh đạo ngân hàng về thu hồi nợ và các khoản nợ có rủi ro cao, tái cơ cấu nợ; Đưa ra phản hồi và ý kiến đối với bất kỳ một thay đổi nào được đề xuất trong các chính sách tín dụng khi được yêu cầu.

5. Quản lý nhân sự:

 • Tham gia xây dựng chính sách thưởng hiệu suất phù hợp, hiệu quả nhằm mục đích khuyến khích động viên CBNV;
 • Xây dựng một môi trường làm việc tốt, xây dựng mối quan hệ nội bộ giữa các thành viên hướng đến các kết quả chung;
 • Chịu trách nhiệm đối với các hoạt động nhân sự để đảm bảo các nguồn lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu suất, hiệu quả thu hồi nợ (Tuyển dụng, nhân sự, phúc lợi, đào tạo, xây dựng đội ngũ kế cận, vv…) 
 • Xây dựng và duy trì văn hóa làm việc của Phòng, đạo đức nghề nghiệp,... đáp ứng các quy định của ngân hàng và tiến tới đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.
 • Phê duyệt nội dung đào tạo và tổ chức thực hiện đào tạo nhằm hỗ trợ nâng cao trình độ thu hồi nợ

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh doanh, Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp thành thạo, tương đương TOEIC 450 trở lên;
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm thu hồi nợ, trong đó tối thiểu 05 năm kinh nghiệm thu hồi nợ tại tổ chức tài chính, tín dụng.
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực sau: tổng đài dịch vụ khách hàng; kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai thành công các kế hoạch kinh doanh, chi phí và ngân sách; kinh nghiệm trong việc quản lý cải tiến liên tục mà vẫn đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nghiệp vụ
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 05 năm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý nhóm vận hành lớn bao gồm các thành viên đến từ nhiều nơi.

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Hiểu biết về lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Hiểu biết về pháp luật ngân hàng và pháp luật Việt Nam;
 • Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về thị trường bán lẻ và về luật có liên quan đến cho vay NHBL;

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực chung:

 • Khả năng tư duy logic
 • Tuân thủ quy định
 • Thấu hiểu khách hàng

- Năng lực lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng lãnh đạo và tạo động lực
 • Khả năng giải quyết vấn đề

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng đàm phán,
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông. 

5. Các yêu cầu khác: Tiếng Anh trôi chảy là 1 lợi thế 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.