Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.Xây dựng kế hoạch triển khai hạng mục công việc toàn bộ mảng nghiệp vụ của dự án, bao gồm các giai đoạn:

 • Trước khi lựa chọn nhà thầu: Xây dựng phương án/kế hoạch triển khai thay core đối với các phân hệ thuộc mảng nghiệp vụ
 • Lựa chọn nhà thầu: Xây dựng kế hoạch thực hiện các yêu cầu, kế hoạch về kiểm tra năng lực nhà thầu để lựa chọn nhà thầu.
 • Thực hiện dự án: Kế hoạch thực hiện phân tích chi tiết yêu cầu nghiệp vụ, kế hoạch kiểm thử, các yêu cầu bổ sung,..
 • Triển khai dự án: Kế hoạch xây dựng tài liệu, kế hoạch đào tạo, kế hoạch truyền thông
 • Sau triển khai: Kế hoạch hỗ trợ nghiệp vụ vận hành core mới, đề xuất giải pháp nâng cao ứng dụng core mới vào việc triển khai sản phẩm dịch vụ mới và vận hành hệ thống.

2. Điều phối, quản lý và giám sát hoạt động của các nhóm nghiệp vụ:

 • Điều phối nhân sự của mảng nghiệp vụ thực hiện các công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt
 • Quản lý nhân sự về thời gian và chất lượng thực hiện công việc, quản lý các hạng mục công việc do mình phụ trách đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
 • Giám sát nhân sự thực hiện đúng, đủ các yều cầu nghiệp vụ
 • Giám sát nhà thầu thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu

3. Tổ chức và thực hiện các công việc của các nhóm nghiệp vụ

 • Tham gia trực tiếp vào các công việc nghiệp vụ của nhóm, đầu mối tổ chức các luồng kiểm thử của dự án.
 • Tổ chức xây dựng tài liệu và thực hiện đào tạo nghiệp vụ cho người dùng

4. Đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện xây dựng yêu cầu nghiệp vụ đối với giải pháp cũng như các hạng mục quan trọng của dự án.

5. Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc dự án/Quản lý dự án về các công việc của các nhóm nghiệp vụ, cập nhật kết quả, tiến độ thực hiện công việc dự án.

6. Các công việc khác: Thực hiện các yêu cầu khác của Giám đốc Dự án/Quản lý Dự án liên quan đến công việc Dự án cũng như các công việc khác trong từng thời kỳ.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Bằng tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên thuộc các lĩnh vực: CNTT, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh. Bằng Thạc sĩ là một lợi thế
 • Trình độ ngoại ngữ: Toeic 600/IELTS 5.5, thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Có khả năng làm việc trực tiếp/giao tiếp tốt với nhà thầu nước ngoài
 • Trình độ tin học văn phòng từ khá trở lên (Thành thạo word, excel và power point, Visio; làm việc được với Project là 1 lợi thế)

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính - Ngân hàng; trong đó có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và quản lý các sản phẩm dịch vụ Tín dụng (bắt buộc), hạn mức và tài sản đảm bảo, nghiệp vụ tại quầy, tài trợ thương mại và tài trợ chuỗi, thanh toán và Quản lý dòng tiền, kênh phi vật lý,...) .
 • Có kinh nghiệm 05 năm ở vị trí quản lý nghiệp vụ Tín dụng  liên quan đến KHDN, có kinh nghiệm tham gia dự án core; quản lý mảng nghiệp vụ dự án core/Vận hành hệ thống/IT ứng dụng..
 • Có kinh nghiệm về quy trình xây dựng và phát triển sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp

3. Kiến thức:

 • Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ NH/kiến thức phân tích tài chính doanh nghiệp/Quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH cho KHDN
 • Am hiểu về hệ thống corebanking của Ngân hàng, ưu tiên am hiểu về kiến trúc công nghệ của ngân hàng
 • Am hiểu về các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng
 • Am hiểu về xu hướng công nghệ số áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Khả năng lãnh đạo và ra quyết định
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng tư duy logic, tư duy chiến lược
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ
 • Kỹ năng nghiên cứu, phân tích
 • Kỹ năng làm việc độc lập/theo nhóm
 • Kỹ năng đào tạo, thuyết trình
 • Có khả năng bao quát, kiểm soát sai lỗi
 • Khả năng chịu áp lực công việc cao

5. Các yêu cầu khác:

 • Có kiến thức tốt về tài chính để xây dựng kế hoạch tài chính và giám sát hiệu quả triển khai sản phẩm
 • Có kiến thức về thị trường tài chính - ngân hàng và xu thế phát triển của thị trường.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVC Kiểm soát chất lượng dịch vụ - KCL - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2019

Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ quản lý nợ bán lẻ - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 11/12/2019

Chuyên viên Tác nghiệp tài trợ thương mại - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 11/12/2019

[CAREER PARTY] Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

[CAREER PARTY] Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

[CAREER PARTY] Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

[CAREER PARTY] Chuyên viên Tư vấn tín dụng thế chấp (RML) - RB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

[CAREER PARTY] Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

[CAREER PARTY] Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - RB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

[CAREER PARTY] Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - RB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.