Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Quản lý hiệu suất - QLTC - MSB

 • Ha Noi
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 10 - 12 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 30/10/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý, xây dựng và hoàn thiện các công cụ Quản lý hiệu suất:

 • Xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu phục vụ các báo cáo tài chính, báo cáo hiệu suất, báo cáo phân tích liên quan tới tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị nội bộ của các Ngân hàng chuyên doanh;
 • Tính toán chỉ tiêu tài chính trong KPI Chi nhánh, PGD, phân khúc, loại hình kinh doanh, cá nhân,...
 • Thực hiện báo cáo các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng chuyên doanh đối với NHNN, các cơ quan Quản lý Nhà nước;
 • Đảm bảo việc quản lý và thực hiện các chính sách tài chính kinh doanh tuân thủ theo các chính sách của ngân hàng.

2. Tổ chức, quản lý, xây dựng, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của ngân hàng chuyên doanh:

 • Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh (mảng tài chính) của các ngân hàng chuyên doanh và đảm bảo phù hợp với chiến lược tài chính tổng thể của ngân hàng;
 • Hỗ trợ việc lập kế hoạch kinh doanh, ngân sách hàng năm cho Ngân hàng chuyên doanh, cho phân khúc, loại hình, cho chi nhánh, phòng giao dịch,.....
 • Đánh giá, tổng hợp, theo dõi, phân tích và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng của ngân hàng chuyên doanh, phân khúc kinh doanh, loại hình kinh doanh, chi nhánh, PGD.

3. Tổ chức, quản lý triển khai công tác phân tích thông tin quản trị:

 • Phân tích, phát triển các báo cáo quản trị kinh doanh định kỳ (ngày, tuần, tháng, quý, năm) liên quan đến danh mục sản phẩm, giá, doanh số, lợi nhuận, hiệu quả vùng/miền, phân khúc khách hàng… phục vụ công tác đề xuất chính sách cho các bộ phận sản phẩm và kinh doanh.
 • Phân tích và phát triển các báo cáo quản trị liên quan đến chất lượng tín dụng, thu nợ … làm căn cứ cho bộ phận đề xuất chính sách cho các bộ phận thu hồi và quản lý nợ, quản trị rủi ro.
 • Phân tích và phát triển các báo cáo quản trị kinh doanh định kỳ chi tiết theo đơn vị / vùng / miền để hỗ trợ công cụ quản trị báo cáo cho các đơn vị kinh doanh một cách tập trung.

4. Quản lý nhân sự và phát triển năng lực cán bộ:

 • Tham gia tuyển dụng, đào tạo, truyền thông, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp của CBNV trong đơn vị
 • Quản lý, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV trong đơn vị
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết tại đơn vị

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế/ Tài chính/Ngân hàng/Kế toán
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt, tương đương TOEIC 450 trở lên
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt Excel

2. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chuyên môn:

 • M3: Có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực Tài chính/Kiểm toán
 • M4: Có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực Tài chính/Kiểm toán

- Kinh nghiệm quản lý:

 • M3: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý.
 • M4: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý.

3. Kiến thức:

 • Hiểu rõ kiến thức về Tài chính ngân hàng, Kế toán
 • Có kiến thức nền tảng, cơ bản các sản phẩm của Ngân hàng.

4. Năng lực (Kỹ năng/Khả năng):

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức;
 • Khả năng phát triển con người;
 • Khả năng tư duy chiến lược;
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc;
 • Khả năng phân tích, tư duy logic, chịu được áp lực công việc;
 • Khả năng làm việc chi tiết; Tinh thần trách nhiệm;
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định.

5. Các yêu cầu khác:

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.