Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng định hướng kinh doanh và phối hợp, hỗ trợ các kênh bán triển khai các chương trình kinh doanh cho phân khúc khách hàng khách hàng lương cao

 • Xây dựng định hướng và kế hoạch kinh doanh cho PKKH khách hàng lương cao, đảm bảo vai trò dẫn dắt kinh doanh với PKKH khách hàng lương cao
 • Lên kế hoạch triển khai và thực hiện truyền thông tới các kênh bán về các chương trình kinh doanh cho PKKH khách hàng lương cao (đã được xây dựng bởi bộ phận giải pháp phân khúc), bao gồm: chương trình giữ chân, bán thêm bán chéo trên danh mục khách hàng hiện hữu, chương trình phát triển khách hàng mới thông qua các kênh hợp tác đối tác hoặc tại địa bàn thị trường vi mô
 • Quản lý triển khai và kết quả triển khai, đảm bảo bám sát kế hoạch và đạt mục tiêu đã đề ra 

2. Triển khai và giám sát việc triển khai mô hình kinh doanh PKKH khách hàng lương cao tới các kênh bán hàng

 • Thực hiện triển khai mô hình kinh doanh với PKKH khách hàng lương cao tới các kênh bán hàng, đảm bảo đúng định hướng đã đề ra, bao gồm: khách hàng mục tiêu, đề xuất giá trị, mô hình bán hàng, mô hình phục vụ, yêu cầu về lực lượng bán (số lượng, chất lượng,..)
 • Triển khai việc cung cấp các gói giải pháp đến PKKH khách hàng lương cao, đảm bảo đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng

3. Phối hợp với các lãnh đạo kênh bán (Giám đốc Vùng, TTKD,...) trong hoạt động quản lý, giám sát, thúc đẩy và hỗ trợ bán hàng với PKKH khách hàng lương cao

 • Tham gia hỗ trợ trong công tác triển khai kinh doanh thực tế với PKKH khách hàng lương cao trên toàn hệ thống
 • Tham gia nâng cao năng lực cho lực lượng bán hàng phục vụ PKKH khách hàng lương cao

4. Phối hợp trong hoạt động thiết kế mô hình, giải pháp với  PKKH khách hàng lương cao

 • Phối hợp với bộ phận giải pháp phân khúc trong việc xây dựng mô hình kinh doanh cho PKKH khách hàng lương cao, tiêu chí để đánh giá và xác định PKKH khách hàng lương cao, chân dung khách hàng và đề xuất giá trị cho PKKH khách hàng lương cao, đảm bảo các đề xuất đưa ra bám sát nhu cầu của khách hàng và tình hình kinh doanh thực tế
 • Phối hợp với bộ phận giải pháp phân khúc và hợp tác đối tác, các kênh bán trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh trên danh mục khách hàng hiện hữu, cơ hội phát triển khách hàng mới thông qua các kênh hợp tác và tại các địa bàn thị trường vi mô
 • Là kênh tiếp nhận các ý kiến phản hồi, đóng góp từ khách hàng, lực lượng bán hàng và phản hồi cho bộ phận giải pháp để tiếp tục xây dựng, cải tiến mô hình và các chính sách, chương trình phục vụ cho PKKH khách hàng lương cao

5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu/chỉ đạo của Giám đốc PKKH KH lương cao và/ hoặc GĐ Trung tâm Phân khúc KH

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Đại học/ Thạc sỹ trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh (TOEIC 450 hoặc các chứng chỉ tương đương)
 • Tin học: Tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Word, Excel, PowerPoint

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính-ngân hàng
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Có nền tảng kiến thức và hiểu biết về kinh tế, tài chính, ngân hàng, thị trường
 • Am hiểu về kinh tế Việt Nam; các chính sách và quy định quan trọng của NHNN Việt Nam
 • Am hiểu về hệ thống ngân hàng và hệ thống của MSB

- Kiến thức chuyên môn:

 • Kiến thức chuyên môn về phân khúc khách hàng và hiểu rõ hành vi, nhu cầu KHCN/ khách hàng khách hàng lương cao
 • Am hiểu về hệ thống sản phẩm dịch vụ cơ bản và chuyên sâu của ngân hàng thương mại, đặc biệt các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho KHCN/ khách hàng khách hàng lương cao
 • Am hiểu về hệ thống chính sách, quy trình, quy định liên quan đến KHCN

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm cao
 • Cầu thị
 • Liêm chính

- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp, truyền thông
 • Khả năng kết nối, đàm phán
 • Khả năng tạo ảnh hưởng

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng tư duy chiến lược
 • Khả năng lãnh đạo kinh doanh
 • Khả năng lập kế hoạch và quản trị hiệu quả hoạt động
 • Khả năng quản trị sự thay đổi

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng hiểu khách hàng, hiểu kinh doanh
 • Khả năng xây dựng chương trình và quản lý triển khai hiệu quả
 • Khả năng triển khai và dẫn dắt kinh doanh thực tế
 • Khả năng đào tạo con người

5. Các yêu cầu khác: Giàu kinh nghiệm kinh doanh và quản lý kinh doanh thực tế, mang tính hệ thống là một lợi thế lớn.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Quản lý chất lượng hệ thống - KCL - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

CV/ CVC/ CVCC Giám sát rủi ro thị trường - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên chính Quản trị nghiệp vụ tín dụng - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Giám đốc Phát triển sản phẩm công nghệ và Quan hệ đối tác - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Nhân viên Ngân quỹ - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên chính Quản trị nghiệp vụ phi tín dụng - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Collection System Project Manager - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Giám đốc Chiến lược đầu tư Khu công nghiệp - TNI

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên cao cấp Phân tích và xử lý rủi ro hoạt động - TNG

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.