Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tiếp nhận Hồ sơ trình cấp tín dụng qua Phiếu giao việc. Kiểm tra lại sắp xếp và sự đầy đủ của Danh mục Hồ sơ trình và phản hồi cho Đơn vị kinh doanh.
 • Đánh giá, phân tích về chân dung Khách hàng, nhu cầu cấp tín dụng của KH, thông qua Hồ sơ trình cấp Tín dụng và Báo cáo thẩm định Thông tin của Chuyên viên/Giám đốc thẩm định Thông tin.
 • Thực hiện việc Xếp hạng Khách hàng theo các Tiêu chí lựa chọn Khách hàng của MSB
 • Cấu trúc đề xuất tín dụng, lập Tờ trình đề xuất cấp tín dụng căn cứ theo các quy định, chương trình chính sách của MSB. Cùng các Đơn vị kinh doanh ký Tờ trình, gửi các cấp thẩm quyền phê duyệt. Chịu trách nhiệm báo cáo đề xuất cấp tín dụng theo yêu cầu cấp phê duyệt.
 • Quản lý việc lưu trữ Hồ sơ trình, phê duyệt bản mềm theo Quy trình. Phối hợp với Chuyên viên Điều phối và Quản trị Hiệu suất trong các công việc xử lý để bảo đảm đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ và hiệu suất một cách kịp thời và chính xác.
 • Đánh giá các khoản tín dụng  theo quy định MSB hạn chế các khoản nợ xấu tại Phòng Quản lý  
 • Thực hiện tổ chức công việc hợp lý, phê duyệt hiệu quả theo tiêu chuẩn của quy tình tín dụng và định mức được giao
 • Tổ chức và phối hợp hướng dẫn đơn vị Kinh doanh trong việc thu thập hồ sơ, quản lý tín dụng và  thúc đẩy kinh doanh trong phân khúc chịu trách nhiệm đánh giá và đảm bảo tuân thủ quy định về cấp tín dụng tại MSB

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, QTKD, Kinh tế và các ngành nghề khác có liên quan (Cấp độ 3)
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh mức độ Trung bình. Toeic 300-450 (Cấp độ 2) hoặc tương đương
 • Tin học: Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng hoặc ngành nghề có liên quan (Cấp độ 2)
 • Kinh nghiệm quản lý: Không

3. Kiến thức:

 • Am hiểu về ngành Ngân hàng (Cấp độ 3)
 • Am hiểu về lĩnh vực tín dụng Ngân hàng (Cấp độ 2)
 • Am hiểu về các sản phẩm tín dụng và phương thức cho vay Doanh nghiệp (Cấp độ 2)
 • Am hiểu về chính sách, quy định, quy trình trong hoạt động cấp tín dụng Doanh nghiệp (Cấp độ 2)
 • Am hiểu về tổ chức MSB (Cấp độ 2)

4. Năng lực:

 • Liêm chính trong công việc (Cấp độ 2)
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức (Cấp độ 2)
 • Khả năng chủ động trong công việc (Cấp độ 2)
 • Khả năng tư duy lô gic (Cấp độ 2)
 • Khả năng lập Kế hoạch và Tổ chức (Cấp độ 2)
 • Khả năng đánh giá vấn đề (Cấp độ 2)
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ đối tác (Cấp độ 2)
 • Khả năng điều tra thực địa (Cấp độ 2)
 • Khả năng phân tích, đánh giá BCTC, rủi ro tín dụng (Cấp độ 3)

5. Các yêu cầu khác: Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc Quản lý Phê duyệt Tín dụng Doanh nghiệp Miền và các cấp Lãnh đạo (nếu có)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Tác nghiệp tài trợ thương mại - KVH - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 18/12/2019

Chuyên viên cao cấp Quản lý tài sản - KVH - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Trưởng nhóm Kinh doanh - RB - MSB

Location: Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 25/12/2019

Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB

Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Giám đốc Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn - QLRR- MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB

Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Can Tho, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Giám đốc Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB

Location: Ho Chi Minh, Khanh Hoa, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Cộng tác viên Quản lý Quan hệ khách hàng qua điện thoại - EB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/12/2019

Chuyên viên Hậu kiểm chứng từ - KVH - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2019

Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng (Hỗ trợ tín dụng) - KVH - MSB

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.