Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CVCC Phân tích công cụ và Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 20/10/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện/ hướng dẫn thực hiện và phối hợp thực hiện: xây dựng, triển khai, quản trị, rà soát và phát triển các mô hình, công cụ và hệ thống định lượng rủi ro Tài chính/ Tín dụng:

 • Xây dựng, rà soát và nâng cấp/phát triển các mô hình định lượng rủi ro;
 • Thiết kế, xây dựng, triển khai, quản trị, rà soát và nâng cấp/phát triển các công cụ và hệ thống định lượng rủi ro;
 • Xây dựng quy trình và văn bản liên quan đến việc (i) xây dựng/rà soát các mô hình định lượng rủi ro, (ii) sử dụng các công cụ và hệ thống định lượng rủi ro;
 • Truyền thông và đào tạo việc sử dụng các công cụ, hệ thống định lượng rủi ro;
 • Giám sát/quản trị  và báo cáo quản trị việc vận hành các công cụ, hệ thống định lượng rủi ro;
 • Xác định yêu cầu về dữ liệu phục vụ xây dựng và phát triển mô hình định lượng rủi ro;
 • Thực hiện phân tích, đề xuất việc áp dụng/điều chỉnh/cải tiến các công cụ, mô hình quản lý rủi ro phù hợp để đảm bảo quản lý rủi ro được kịp thời, hiệu quả, phù hợp với định hướng kinh doanh của ngân hàng và yêu cầu của cơ quan chủ quản;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Quản lý / Giám đốc chức năng

2. Thực hiện / hướng dẫn thực hiện / phối hợp thực hiện giải quyết các vấn đề phát sinh (i) trong quá trình triển khai công việc, (ii) theo quy định mới của MSB, (iii) theo yêu cầu của cơ quan chủ quản

 • Tiếp nhận, tập hợp và báo cáo Giám đốc chức năng / Giám đốc Quản lý những phát sinh, bất cập, và ảnh hưởng trong quá trình áp dụng mô hình, công cụ, hệ thống định lượng rủi ro;
 • Nghiên cứu, đề xuất (với Giám đốc chức năng / Giám đốc Quản lý), thực hiện triển khai các giải pháp (i) chỉnh sửa / nâng cấp / phát triển mô hình, công cụ và hệ thống định lượng rủi ro; (ii) chỉnh sửa văn bản liên quan;
 • Theo định hướng, phân công và hướng dẫn của Giám đốc chức năng / Giám đốc Quản lý, thực hiện / hướng dẫn thực hiện / phối hợp thực hiện (i) hỗ trợ các Đơn vị kinh doanh, giải đáp thắc mắc cho người dùng, (ii) giải quyết các vấn đề phát sinh, (iii) triển khai các giải pháp.

3. Đào tạo nội bộ và kèm cặp cán bộ:

 • Thực hiện đào tạo nội bộ theo phân công của Giám đốc chức năng / Giám đốc Quản lý;
 • Hướng dẫn thực tập viên/ cộng tác viên/ chuyên viên/ chuyên viên chính theo phân công của Giám đốc chức năng / Giám đốc Quản lý.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành: toán tài chính, toán kinh tế, kinh tế lượng, toán tin;
 • Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng thành thạo 1 trong các phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu (như SQL, SPSS, SAS, STATA,....), ngôn ngữ lập trình (VBA, Matlap,...);
 • Tiếng anh thành thạo cấp độ từ B1 trở lên
 • Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành: toán tài chính, toán kinh tế, thống kê, kinh tế lượng, toán tin;
 • Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp tại nước ngoài hoặc có bằng Thạc sỹ

2. Kinh nghiệm:

 • Ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính/ Ngân hàng trong đó ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực  xây dựng / kiểm định mô hình rủi ro / phân tích rủi ro / phân tích định lượng
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về phân tích/ xây dựng/ kiểm định mô hình rủi ro tín dụng (đối với vị trí về Phân tích công cụ& Mô hình rủi ro Tín dụng)
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về phân tích/ xây dựng/ kiểm định mô hình rủi ro tài chính (đối với vị trí về Phân tích công cụ& Mô hình rủi ro Tài chính)

3. Kiến thức:

 • Hiểu biết về lĩnh vực tài chính Ngân hàng;
 • Hiểu biết về rủi ro thị trường và/ hoặc rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất sổ ngân hàng đối với vị trí về Phân tích công cụ& Mô hình rủi ro Tài chính ;
 • Hiểu biết về rủi ro các mảng rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng đối tác đối với vị trí về Phân tích công cụ& Mô hình rủi ro Tín dụng;
 • Hiểu biết về các phương pháp luận xây dựng mô hình đo lường rủi ro;
 • Ưu tiên ứng viên hiểu biết về Basel II

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Khả năng tư duy logic, phân tích định lượng
 • Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc và có chất lượng tốt
 • Khả năng làm việc chi tiết
 • Khả năng làm việc độc lập
 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Khả năng làm việc theo nhóm/ tổ chức tốt
 • Khả năng trình bày, lập luận, phản biện
 • Khả năng giao tiếp và truyển thông
 • Sẵn sàng đón nhận các thay đổi và làm việc hiệu quả trong môi trường thay đổi

5. Các yêu cầu khác:

 • Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng thích nghi với môi trường tốt, gắn bó lâu dài với tổ chức
 • Tuân thủ tuyệt đối các quy định, kỷ luật tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.