Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện hoạt động kiểm soát chi phí mảng xây dựng đối với các dự án đầu tư:

 • Tiếp nhận, kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ thanh toán/quyết toán
 • Đề xuất, kiến nghị với Ban Lãnh đạo các giải pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Thực hiện công tác quyết toán dự án mảng xây dựng với các nhà thầu sau khi dự án được bàn giao, nghiệm thu:

 • Thực hiện thủ tục và theo dõi quá trình trình ký hồ sơ.
 • Theo dõi việc trình ký phê duyệt đề nghị thanh toán, lập biên bản và bàn giao hồ sơ thanh toán/quyết toán cho các phòng ban liên quan và nhà thầu sau khi đề nghị thanh toán/quyết toán được duyệt.

3. Tham gia xây dựng các văn bản, quy định, quy trình liên quan đến công tác kiểm soát chi phí phù hợp với quy định của pháp luật và Tập đoàn

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế Xây dựng hoặc Khối ngành Kinh tế - Kỹ thuật như các trường Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc, Đại học Giao thông Vận tải...
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm Dự toán Xây dựng, Microsoft Office, Auto Cad, ... 

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn:

 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh tế Xây dựng, Kinh tế kỹ thuật;
 • Có kinh nghiệm theo dõi và quản lý thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng.

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

 • Hiểu biết về chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Chi phí.
 • Hiểu biết và nắm vững các văn bản quy phạm Pháp luật, hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định trong lĩnh vực Xây dựng cơ bản.

- Kiến thức chuyên môn:

 • Có kiến thức tốt về các quy định đối với hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 • Có kiến thức tốt về vật liệu, vật tư, thiết bị trong xây dựng;
 • Có kiến thức cơ bản về thiết kế và biện pháp thi công, tổ chức thi công.

4. Kỹ năng/Khả năng:
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tuân thủ quy định (Ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt các nội quy tuân thủ của Công ty)
 • Tinh thần trách nhiệm (Ý thức trách nhiệm, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc)

- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông (giao tiếp tốt; có khả năng thuyết trình, thảo luận, đàm phán trong công việc)
 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Khả năng làm việc theo nhóm và tổ chức

- Năng lực quản lý/ lãnh đạo: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện
 • Khả năng đánh giá vấn đề
 • Khả năng giải quyết vấn đề

5. Các yêu cầu khác:

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Kỹ sư Giám sát thi công giao thông hạ tầng - TNG

Location: Ha Noi, Yen Bai, Nghe An, Bac Giang, Bac Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 30/10/2019

CVCC Quản lý thiết kế kiến trúc thấp tầng - TNG

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/10/2019

Kỹ sư chính/Chỉ huy trưởng M&E - TNG

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/10/2019

Trợ lý Phó Tổng Giám đốc phụ trách xây dựng - TNG

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/10/2019

Chuyên viên cao cấp Phát triển dự án khách sạn - TNH

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/10/2019

CVCC Kiếm soát chi phí xây dựng M&E - TNG

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/10/2019

Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát Chi phí Xây dựng - Tập đoàn TNG - Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: Unlimited

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.