Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống mạng và bảo mật trên môi trường cloud AWS (Amazon Web Service)
 • Chuyển đổi, kết nối giữa các hệ thống tại on-premise với mạng cloud (Hybrid IT) đảm bảo an toàn bảo mật
 • Xây dựng/áp dụng công cụ giúp tự động hóa các tác vụ liên quan đến hạ tầng mạng và bảo mật trong việc cấp phát tài nguyên, chính sách, thay đổi cấu hình… trên môi trường Cloud AWS
 • Giám sát, phát hiện và xử lý sự cố liên quan tới mạng và bảo mật trên môi trường Cloud AWS

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin truyền thông hoặc khoa học máy tính.
 • Có kinh nghiệm quản trị vận hành hạ tầng mạng và bảo mật trên môi trường cloud AWS hoặc Azure Cloud, Google Cloud
 • Có kinh nghiệm quản trị và vận hành các hệ thống mạng và bảo mật: Router, Switch, Firewall, IPS, VPN, Anti DDoS, NTP, DNS, Loadbalancer, Web Application Firewall…
 • Có các chứng chỉ mạng và bảo mật tương đương: CCNP, JNCIP cho cloud…, ưu tiên có các chứng chỉ: AWS Certified Advanced Networking – Specialty, AWS Certified Security - Specialty, Professional Cloud Network Engineer

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVC/ CVCC Quản lý hiệu suất - QLTC - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2020

Chuyên viên chính Quản trị chính sách rủi ro - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2020

Chuyên viên chính Phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2020

Chuyên viên chính Quản trị chiến lược và kế hoạch - RB - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2020

CVCC Giải pháp kinh doanh phát triển sản phẩm - CTCP Tài chính FCCOM

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/01/2020

CVC Quản lý chất lượng hệ thống - KCL - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2020

Giám đốc nghiệp vụ Kế toán (DCCB) - MSB

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 10/01/2020

Chuyên viên cao cấp Phát triển giải pháp Kênh phi vật lý - EB - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên Quản trị Mạng và An ninh thông tin - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Chuyên gia Quản lý chất lượng hệ thống - KCL - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.