Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thiết kế, triển khai, quản lý và vận hành các Database trên môi trường cloud của Amazon: Aurora, MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MariaDB, NoSQL
 • Chuyển đổi dữ liệu giữa các hệ thống tại on-premise với mạng cloud (Hybrid IT)
 • Giám sát, phát hiện và xử lý sự cố liên quan tới Database trên môi trường Cloud AWS

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin truyền thông hoặc khoa học máy tính.
 • Có kinh nghiệm quản trị vận hành Database trên môi trường cloud AWS hoặc Azure Cloud, Google Cloud.
 • Có kinh nghiệm, tham gia triển khai (triển khai mới hoặc chuyển đổi từ Database, dữ liệu từ on-premise lên cloud của AWS)
 • Có kinh nghiệm thực tế với các công cụ AWS CLI và SDK/API
 • Hiểu được các nguyên lý cơ bản của AWS – thiết kế kiến trúc cho các hệ thống trên AWS.
 • Có kinh nghiệm quản trị và vận hành các hệ hệ thống Database như MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MariaDB. Am hiểu về câu lệnh SQL.
 • Có các chứng chỉ: AWS Certified SysOps Administrator, OCA, OCP là một lợi thế.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Quản trị Mạng và An ninh thông tin - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên Quản trị và Điều phối Dự án (PMO) - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 10 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Giám đốc Phát triển sản phẩm công nghệ và Quan hệ đối tác - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Giám đốc Vận hành Ứng dụng Lõi/ Ngành - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Chuyên Gia/ CVCC Kiểm toán rủi ro công nghệ - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/12/2019

Lập trình viên Phát triển Giải pháp công nghệ Số - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Lập trình viên Phát triển giải pháp bán lẻ - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên Quản trị hạ tầng - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên cao cấp Phát triển ứng dụng - KCN - MSB

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 30/12/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.