Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tham gia thiết lập và cập nhật Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của các Ngân hàng giao dịch tại MSB, nhằm đảm bảo nội dung Bộ tiêu chuẩn bám sát thực tế, không lỗi thời

2. Kiểm soát định kỳ việc tuân thủ của các đơn vị có liên quan đối với Bộ tiêu chuẩn dịch vụ, bao gồm nhưng không hạn chế  những cách thức sau:

 • Đánh giá trực tiếp
 • Đánh giá, giám sát qua Camera
 • Chương trình “Khách hàng bí mật”
 • Khảo sát sự hài lòng của khách hàng, tổng hợp các phản hồi của khách hàng;
 • Các phương thức khác theo định hướng và yêu cầu từng thời kỳ của lãnh đạo

3. Lập báo cáo tổng hợp kết quả của các đợt đánh giá, tình trạng thực hiện các giải pháp, gửi Giám đốc Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ và các bên liên quan

4. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các giải pháp thuộc phạm vi đợt đánh giá/ khảo sát, nhằm đảm bảo các giải pháp được thực hiện đúng kế hoạch

5. Thực hiện truyền thông  các chương trình, chính sách nhằm liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng

Job Requirement

1. Trình độ

 • Đại học chuyên ngành Quản lý Chất lượng, Quản trị Kinh doanh của các trường Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan
 • TOEIC: 300-450 hoặc tương đương
 • Tin học văn phòng: Trình độ C hoặc tương đương

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng tại các vị trí như Chăm sóc/ Dịch vụ/ Quan hệ/ Tư vấn khách hàng/ Chính sách sản phẩm, HOẶC 03 năm kinh nghiệm trong việc quản lý/ kiểm soát chất lượng dịch vụ nói chung 

3. Kiến thức

 • Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
 • Nắm vững quy trình cơ bản nhưng không hạn chế, gồm: Xử lý khiếu nại khách hàng; Theo dõi - Đo lường Phân tích; Quản lý các góp ý/ sáng kiến cải tiến, Khảo sát sự hài lòng.

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Tư duy dịch vụ tốt - "Khách hàng làm trung tâm";
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt; giải quyết vấn đề;
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến;
 • Khả năng làm việc chi tiết và phân tích định lượng.

5. Các yêu cầu khác

 • Tinh thần trách nhiệm cao, thích nghi môi trường tốt và gắn bó lâu dài với tổ chức;
 • Tuân thủ tuyệt đối các quy định và kỷ luật tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính Quản trị nghiệp vụ tín dụng - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Collection System Project Manager - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Nhân viên Ngân quỹ - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên chính Quản trị nghiệp vụ phi tín dụng - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Giám đốc Chiến lược đầu tư Khu công nghiệp - TNI

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên cao cấp Phân tích và xử lý rủi ro hoạt động - TNG

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2019

CVC/ CVCC Bán hàng Ngân hàng giao dịch - EB - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/12/2019

Chuyên viên cao cấp Phân tích nâng cao - EB - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/12/2019

CVCC Phân tích công cụ và mô hình rủi ro Tín dụng - QLRR - MSB - Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.