Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Vận hành các ứng dụng thuộc phòng Quản trị hệ thống lõi

 • Vận hành các ứng dụng tại Host/BDS/TF/Bank gateway chứng khoán KBSV - VND ở mức chuyên sâu.
 • Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của đơn vị liên quan đến các ứng dụng tại Host/BDS/TF/Bank gateway chứng khoán KBSV - VND ở mức chuyên sâu.
 • Tiếp nhận, xử lý và báo cáo kịp thời các sự cố liên đến các ứng dụng tại Host/BDS/TF/Bank gateway chứng khoán KBSV - VND  ở mức chuyên sâu.

2. Các công việc khác liên quan đến Quản trị hệ thống lõi

 • Đóng góp xây dựng kế hoạch và đánh giá các ảnh hưởng để đảm bảo năng suất và hiệu suất của các hệ thống có thể hỗ trợ nhu cầu kinh doanh và sự tăng trưởng trong tương lai  liên quan tới ứng dụng Host/BDS/TF.
 • Tư vấn và hỗ trợ cho việc quản lý mức độ cam kết dịch vụ và việc quản lý công nghệ thông tin để đảm bảo tuân thủ các SLAs, SLOs và mục tiêu tài chính đã được đưa ra  liên quan tới ứng dụng  Host/BDS/TF/Bank gateway chứng khoán KBSV - VND ở mức chuyên sâu.
 • Đóng góp xây dựng và duy trì kế hoạch khôi phục sự cố cho các hệ thống CNTT quan trọng để đảm bảo tối thiểu hóa việc gián đoạn kinh doanh do những sự cố và vấn đề nằm ngoài kế hoạch  liên quan tới ứng dụng Host/BDS/TF/Bank gateway chứng khoán KBSV - VND.

3. Công việc liên quan quản trị rủi ro các ứng dụng thuộc phòng Quản trị hệ thống lõi

 • Đóng góp xây dựng các chính sách CNTT để đảm bảo việc quản lý rủi ro một cách hiệu quả liên quan tới ứng dụng Host/BDS/TF/Bank gateway chứng khoán KBSV - VND.
 • Chủ động giám sát sự tuân thủ IT&T và các chính sách khác trên các hệ thống hiện tại liên quan tới ứng dụng Host/BDS/TF/Bank gateway chứng khoán KBSV - VND.
 • Xác định, giám sát và thực hiện kiểm soát để giảm thiểu rủi ro hoạt động đối với các hệ thống hiện tại liên quan tới ứng dụng Host/BDS/TF/Bank gateway chứng khoán KBSV - VND.
 • Xác định những rủi ro có thể gây trở ngại cho việc đạt được các mục tiêu đã đưa ra và có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và có những hành động thích hợp để giảm thiểu những rủi ro đó liên quan tới ứng dụng Host/BDS/TF/Bank gateway chứng khoán KBSV - VND.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn:  Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành công nghê thông tin, điện tử viễn thông, tin học và Tài chính - ngân hàng.
 • Ngoại ngữ: trình độ A2 trở lên
 • Tin học:  Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ phục vụ công việc

2. Kinh nghiệm: 

 • Tối thiểu 03 năm  kinh nghiệm triển khai và vận hành các ứng dụng Ngân hàng lõi
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm vận hành hoặc đã từng tham gia triển khai dự án phần mềm Ngân hàng core-banking:SIBS, Oracle FLEXCUBE, Intellect, T24, FCC… 

3. Kiến thức:

 • Hiểu biết về các phần mềm ngân hàng
 • Hiểu biết về quy trình vận hành phần mềm
 • Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng

4. Năng lực:

 • Khả năng đánh giá vấn đề
 • Khả năng đàm phán
 • Khả năng tư duy logic
 • Thấu hiểu khách hàng
 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

5. Các yêu cầu khác: Yêu cầu bảo mật thông tin của Ngân hàng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVC/ CVCC Quản lý hiệu suất - QLTC - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2020

Chuyên viên chính Quản trị chính sách rủi ro - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2020

Chuyên viên chính Phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2020

Chuyên viên chính Quản trị chiến lược và kế hoạch - RB - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2020

CVCC Giải pháp kinh doanh phát triển sản phẩm - CTCP Tài chính FCCOM

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/01/2020

CVC Quản lý chất lượng hệ thống - KCL - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2020

Giám đốc nghiệp vụ Kế toán (DCCB) - MSB

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 10/01/2020

Chuyên viên cao cấp Phát triển giải pháp Kênh phi vật lý - EB - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên Quản trị Mạng và An ninh thông tin - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Chuyên gia Quản lý chất lượng hệ thống - KCL - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.