Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CVC/ CVCC Quản trị chiến lược - KCL - MSB

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 10/10/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng danh mục hành động và lộ trình triển khai chiến lược tại MSB:

 • Phối hợp cùng các đơn vị liên quan thu thập và phân tích thông tin, phục vụ việc xây dựng danh mục hành động và lộ trình triển khai chiến lược theo yêu cầu
 • Phối hợp cùng các đơn vị liên quan thu thập và phân tích thông tin về kế hoạch kinh doanh của các đơn vị theo yêu cầu
 • Tổ chức hoạt động truyền thông mục tiêu, chiến lược và tình hình triển khai đến các đơn vị, cán bộ nhân viên

2. Triển khai, theo dõi và đánh giá thực hiện chiến lược:

 • Thực hiện thu thập thông tin, phân tích và báo cáo hoạt động triển chiến lược tại các đơn vị theo phân công
 • Hỗ trợ các thành viên trong Khối tổ chức, triển khai các hoạt động chiến lược theo phân công
 • Tổ chức, điều phối việc thực hiện chiến lược tại các đơn vị theo phân công

3.Triển khai các Dự án/ Sáng kiến chiến lược:

 • Tham gia hỗ trợ tổ chức, điều phối và quản lý tiến độ, kết quả triển khai các Dự án/ Sáng kiến chiến lược theo phân công
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

4. Quản trị, triển khai các điều chỉnh về cơ cấu tổ chức bộ máy, mạng lưới, mô hình kinh doanh:

 • Thực hiện thu thập thông tin, phân tích và báo cáo hiện trạng về hoạt động tổ chức bộ máy, mạng lưới, mô hình kinh doanh theo yêu cầu
 • Tổ chức các hoạt động báo cáo, trình duyệt với các đơn vị liên quan và ban lãnh đạo MSB

5. Thực hiện nội dung công việc khác theo phân công của Giám đốc Khối chiến lược: 

 • Là đầu mối phối hợp các bên liên quan thực hiện báo cáo NHNN theo yêu cầu;
 • Các công việc khác theo yêu cầu.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
 • Tiếng Anh A2 chuẩn Châu Âu, tương đương TOEIC 400
 • Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm về triển khai các hoạt động quản lý hiệu suất (phân tích tài chính), kinh doanh (phát triển sản phẩm hoặc thúc đẩy bán hàng) và quản trị dự án chiến lược lớn 

3. Kiến thức:

 • Hiểu biết về hệ thống ngân hàng Việt Nam và hệ thống văn bản, quy định liên quan tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tác nghiệp ngân hàng
 • Hiểu biết về lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt là các hoạt động tín dụng, thẩm định, kinh doanh, sản phẩm ngân hàng
 • Thành thạo trong việc xử lý dữ liệu và phân tích, đánh giá (tài chính và phi tài chính)

4. Năng lực:

 • Kỹ năng giao tiếp & đàm phán;
 • Khả năng thẩm định và phân tích tài chính; đánh giá hiệu suất;
 • Khả năng phát triển sản phẩm mới, các chương trình thi đua và thúc đẩy kinh doanh;
 • Khả năng định lượng và phân tích định lượng;
 • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi; luôn hướng đến hiệu quả
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc;
 • Tư duy logic

5. Các yêu cầu khác:

 • Tinh thần trách nhiệm cao, thích nghi môi trường tốt và gắn bó lâu dài với tổ chức;
 • Tuân thủ tuyệt đối các quy định và kỷ luật tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.