Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng, cập nhật các chính sách quản lý rủi ro hoạt động

 • Chủ động nghiên cứu các thông lệ quốc tế và trong nước để đề xuất cải tiến khung, chính sách và quy trình Quản lý Rủi ro Hoạt động
 • Xây dựng, triển khai và định kỳ cập nhật khung, các chính sách, quy trình quản lý rủi ro hoạt động (bao gồm cả rủi ro thẻ và ngân hàng điện tử và Phòng chống gian lận);

2. Thẩm định và góp ý các dự thảo văn bản định chế trên góc độ quản lý rủi ro hoạt động: Đề xuất và kiến nghị các biện pháp quản lý rủi ro hoạt động trên cơ sở thẩm định và đánh giá các sản phẩm, quy trình nghiệp vụ;

3. Thiết kế, xây dựng và phát triển phần mềm, công cụ và các phương pháp quản lý rủi ro hoạt động: Chủ động đề xuất và tổ chức triển khai cải tiến phần mềm và các công cụ quản lý rủi ro hoạt động;

4. Nâng cao nhận thức quản lý rủi ro hoạt động

 • Tham gia Xây dựng chương trình đào tạo về quản lý rủi ro hoạt động
 • Xây dựng thiết kế bản tin, poster, thẻ ghi nhớ để truyền thông nâng cao nhận thức.

5. Các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên
 • Trình độ ngoại ngữ: B1 trở lên (tương đương IELTS 4.0, TOEIC 450 trở lên).
 • Trình độ tin học ở mức nâng cao
 • Các chứng chỉ cần thiết: Ưu tiên có Chứng chỉ về Quản lý Rủi ro Hoạt động

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 2.5 năm kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng/ Tổ chức Tín dụng. Hoặc tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại bộ phận Quản lý Rủi ro Hoạt động tại các Ngân hàng.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về QLRR Hoạt động.
- Kiến thức chung: Am hiểu về các hoạt động của Ngân hàng

4. Năng lực:
- Năng lực chung: Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
- Năng lực hành vi/Thái độ: Tận thâm và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Năng lực chuyên môn: Khả năng đánh giá/phân tích rủi ro hoạt động ở mức cơ bản.

5. Các yêu cầu khác (nếu có)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB

Location: Ha Noi, Hai Phong Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

Product Owner - NHS - MSB

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 01/11/2019

Giám đốc/Giám đốc cao cấp Quan hệ KHDN lớn - EB - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2019

Cộng tác viên Phát triển mạng lưới thanh toán - NHS - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/10/2019

Trưởng nhóm Rủi ro thị trường Basel II - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2019

Cộng tác viên Quản lý Quan hệ khách hàng qua điện thoại - EB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/10/2019

Cộng tác viên Kênh bán thay thế Khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 17/10/2019

CVC Phê duyệt tín dụng bán lẻ (Mảng thế chấp) - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2019

CVC/CVCC Phát triển ngân hàng số (Java) - KCN - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/11/2019

Giám đốc Kiểm toán tổng hợp cấp 2 - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.