Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ cấp tín dụng:

 • Gửi đề nghị soạn thảo hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ liên quan đối với khoản cấp tín dụng thông thường
 • Thực hiện soạn thảo hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố tiền gửi đối với khoản cấp tín dụng 100% bảo đảm bằng tiền gửi, giấy tờ có giá sau khi có phê duyệt của cấp thẩm quyền
 • Gửi hồ sơ đã được soạn thảo cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện việc ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ liên quan
 • Tiếp nhận hồ sơ tài sản bảo đảm từ khách hàng và thực hiện thủ tục nhập kho theo quy định, quy trình liên quan
 • Cung cấp các mẫu biểu giao dịch của ngân hàng với khách hàng và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ để sử dụng hạn mức tín dụng được cấp bởi MSB: vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở LC.
 • Đầu mối tiếp nhận và kiểm tra đầy đủ danh mục hồ sơ pháp lý để đề nghị mở hạn mức tín dụng cho khách hàng

2. Tiếp nhận kiểm tra, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, trung thực, logic của bộ hồ sơ và luân chuyển yêu cầu hỗ trợ tín dụng đến các bộ phận liên quan theo các quy trình, quy định hiện hành:

 • Tiếp nhận đầy đủ từ RM/ARM và chịu trách nhiệm lưu trữ bộ hồ sơ tín dụng sau khi khách hàng có văn bản/biên bản phê duyệt tín dụng của cấp thẩm quyền;
 • Tiếp nhận và kiểm tra bộ hồ sơ giải ngân, phát hành bảo lãnh, mở LC - đảm bảo đầy đủ, chính xác theo danh mục quy định, đảm bảo tính logic giữa các chứng từ liên quan trong bộ hồ sơ, đảm bảo việc kiểm tra mẫu dấu và chữ ký của khách hàng đúng với thông tin, thẩm quyền đã đăng ký với MSB; kiểm tra hạn mức khả dụng đồng thời kiểm tra đối chiếu các điều kiện tín dụng theo phê duyệt và các quy trình, quy định, chính sách hiện hành
 • Soạn thảo, trình ký, hạch toán các hợp đồng mua bán ngoại tệ liên quan đến khoản cấp tín dụng;
 • Scan hồ sơ đã được cán bộ hỗ trợ tín dụng xử lý gửi cho các bộ phận liên quan tại HO thực hiện bước tiếp theo
 • Tập hợp đầy đủ, đúng hạn và chịu trách nhiệm về tính đồng bộ, chính xác, trung thực và hình thức chứng từ giao dịch phát sinh hàng ngày (bản gốc/bản sao y/bản copy) giữa hồ sơ khách hàng cung cấp - hồ sơ scan gửi các bộ phận nghiệp vụ HO để đề nghị thực hiện giao dịch - hồ sơ chuyển kế toán hậu kiểm, hồ sơ trả khách hàng và hồ sơ lưu trữ ( bao gồm file cứng và file mềm)
 • Theo dõi, phối hợp RM/ARM hoàn thiện chứng từ thiếu, tuân thủ nội dung cam kết

3. Các công việc khác liên quan đến việc xử lý, theo dõi khoản vay/bảo lãnh/L/C:

 • Tính và đề nghị thu phí/ký quỹ dịch vụ phát hành bảo lãnh, mở LC. Theo dõi các điều kiện liên quan đến hiệu lực bảo lãnh và thông báo/đề nghị cập nhật hiệu lực bảo lãnh cho khách hàng
 • Tiếp nhận nhu cầu và tính toán xác định dư nợ, số dư bảo lãnh, số dư LC và giá trị tài sản bảo đảm để gửi đề nghị giải chấp, xuất kho, bàn giao tài sản bảo đảm cho khách hàng
 • Đôn đốc, theo dõi, thu thập hoàn thiện hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay hoặc bổ sung hoàn thiện hồ sơ sau phê duyệt (hoàn/nợ chứng từ)
 • Sao kê, theo dõi và đề nghị tất toán các khoản bảo lãnh thuộc phạm vi trách nhiệm đã quy định
 • Nhắc nợ khách hàng và đơn vị kinh doanh, gửi đề nghị hạch toán thu nợ: gốc, lãi, phí (nếu có); điều chỉnh kỳ hạn/số tiền thanh toán; điều chỉnh lãi suất theo nội dung phê duyệt

4. Quản lý và thực hiện các loại báo cáo:

 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến tín dụng như báo cáo phân loại nợ và trích lập dự phòng, sao kê dư nợ, sao kê các khoản bảo lãnh, sao kê tài sản đảm bảo, lãi suất; báo cáo kiểm kê hồ sơ tín dụng và tài sản đảm bảo, báo cáo lỗi trên hệ thống Oprisk, báo cáo khách hàng nợ rủi ro (EW/Quản lý nợ)…hoặc các báo cáo tín dụng khác theo yêu cầu;
 • Tham gia hoàn thiện các quy trình nội bộ, các dự án nhằm tăng chất lượng phục vụ tại các khu vực hỗ trợ tín dụng; chủ động đề xuất các ý kiến để điều chỉnh, sửa đổi quy trình nhằm tăng cường năng suất và chất lượng dịch vụ hỗ trợ tín dụng

5. Quản lý, cấp phát ấn chỉ bảo lãnh

6. Lưu trữ toàn bộ hồ sơ tín dụng bao gồm việc tổ chức sắp xếp lưu trữ file mềm trên máy tính cá nhân, ổ chung, ECM và lưu trữ chứng từ gốc (bao gồm cả chứng từ do Trụ sở chính chuyển về) theo các văn bản hiện hành quy định

7. Hỗ trợ cung cấp thông tin, hồ sơ theo yêu cầu đối với ngân hàng quản lý tín dụng, kiểm toán nội bộ, bộ phận giám sát tín dụng…

8. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo nhằm thực hiện mục tiêu chung của đơn vị.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế; quản trị kinh doanh; tài chính/ngân hàng;
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó tối thiểu 06 tháng năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng; ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc có liên quan: quản lý rủi ro, tác nghiệp tín dụng….
 • Hiểu biết các quy định của pháp luật, ngân hàng nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng. hiểu biết các công việc liên quan các quy trình, quy định, chính sách về nghiệp vụ tín dụng
 • Có kỹ năng tốt về tổng hợp, phân tích, thẩm định, quản lý hồ sơ tín dụng; khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc; thích nghi với thay đổi và cải tiến, có tính tuân thủ và kỷ luật cao, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB

Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Can Tho, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB

Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 30/10/2019

Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB

Location: Ho Chi Minh, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 18/10/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.