Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quy hoạch các sản phẩm sẵn có,  nghiên cứu sản phẩm mới

2. Tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh đối với các khách hàng, đối tác ngoài Tập đoàn:

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho từng năm đảm bảo doanh số ký với các khách hàng ngoài Tập đoàn như kế hoạch đưa ra
 • Tìm kiếm, mở rộng các khách hàng phù hợp; Duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện hữu và đối tác
 • Làm đầu mối trong việc tổ chức demo, trao đổi, tham gia chào thầu; Phối hợp với đối tác trong quá trình thực hiện thầu cũng như triển khai Dự án
 • Phối hợp với các Phòng/Trung tâm xác định nhu cầu và đưa ra giải pháp cho khách hàng
 • Thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa TNTech và các đối tác liên quan

3. Tìm kiếm và phát triển các cơ hội hợp tác trong nội bộ tập đoàn (các đơn vị thành viên) về các mảng liên quan đến đầu tư/ phát triển/ xây dựng sản phẩm/ dịch vụ liên quan đến CNTT nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh của các đơn vị:

 • Khảo sát nhu cầu đầu tư hạ tầng CNTT hoặc đưa các phần mềm/ ứng dụng CNTT vào quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các đối tác nội bộ/ bên ngoài
 • Tiếp xúc/ Trao đổi thông tin/ Trình bày phương án với các khách hàng/ đối tác tiềm năng về việc ứng dụng CNTT vào quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh

4. Sáng tạo, cải tiến: Xác định, đề xuất và triển khai các giải pháp sáng tạo để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, giảm chi phí hoặc tăng hiệu suất/hiệu quả công việc

5. Quản lý chất lượng:

 • Liên tục tìm kiếm các cơ hội để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ
 • Cung cấp các giải pháp để cải thiện trải nghiệm của khách hàng đối với các sản phẩm/dịch vụ của TNTech

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, điện tử viễn thông, CNTT.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1. Ưu tiên biết thêm ngoại ngữ khác.
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kinh doanh trong lĩnh vực Ngân hàng, các giải pháp công nghệ thông tin, sản phẩm viễn thông, thiết bị đầu cuối, các hoạt động xuất nhập khẩu, kinh doanh có yếu tố nước ngoài 

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Có kiến thức trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm CNTT (phần cứng, phần mềm, giải pháp)
 • Am hiểu về các sản phẩm dịch vụ công nghệ cung cấp cho khách hàng

- Kiến thức chuyên môn:

 • Hiểu biết về hệ thống các sản phẩm dịch vụ công nghệ trên thị trường
 • Hiểu biết về cách thức tổ chức các hoạt động xúc tiến

4. Kỹ năng/Khả năng:
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm.
 • Khả năng chủ động trong công việc.

- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông.
 • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi.
 • Khả năng tư duy logic

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức.
- Năng lực chuyên môn:

 • Kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng
 • Kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ

5. Các yêu cầu khác: Bảo mật thông tin

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Công nghệ thông tin vận hành - TNS - 1N026

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 24/04/2020

Chuyên viên cao cấp Quản trị và Điều phối Dự án (PMO) - TEC - 1H021

Location: Ha Noi Salary: 10 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 16/04/2020

CVC/CVCC Phát triển ngân hàng số - KCN - MSB - 1F007

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/04/2020

Chuyên viên cao cấp Công nghệ thông tin - TNH - 1R043

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 11/04/2020

Chuyên viên cao cấp Phát triển dữ liệu - KCN - MSB

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 15/04/2020

CVCC Quản trị Mạng và An ninh thông tin - KCN - MSB - 1F005

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 15/04/2020

CVC/ CVCC Phân tích nghiệp vụ - KCN - MSB

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 15/04/2020

Chuyên viên cao cấp Phát triển ứng dụng - KCN - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2020

Chuyên viên Vận hành Ứng dụng Lõi/ ngành - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/03/2020

Chuyên viên Quản trị Mạng và An ninh thông tin - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/03/2020

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.