Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ kế toán chi tiêu nội bộ

 • Kiểm tra hồ sơ chứng từ chi tiêu, các khoản mua nợ, xử lý nợ và hạch toán trên phân hệ ERP
 • Kiểm tra hồ sơ và hạch toán thủ công trên BDS011
 • Tham gia giải đáp thắc mắc về nghiệp vụ
 • Thực hiện làm báo cáo theo yêu cầu 

2. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ đầu tư chứng khoán vốn: Kiểm tra hồ sơ và hạch toán trên phân hệ ERP: mua, bán, trích lập dự phòng, các loại phí, lãi liên quan theo quy định

3. Tổ chức thực hiện công tác kế toán thuế

 • Thực hiện lập, kê khai, quyết toán các loại thuế: GTGT, TNDN, TNCN, Thuế nhà thầu, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân của HSC và các chi nhánh.
 • Thực hiện nộp tờ khai các loại thuế tại HSC.
 • Thực hiện đối chiếu số liệu nộp thuế với cơ quan thuế.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ.
 • Làm thủ tục đăng ký mã số thuế cho các chi nhánh mới thành lập
 • Lập hồ sơ phát hành đơn, hủy hóa đơn.
 • Làm các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

4. Tham gia xây dựng, hướng dẫn, tổ chức triển khai các quy chế, quy định, chính sách, chế độ kế toán liên quan tới kế toán chi tiêu nội bộ, thuế và đầu tư mua sắm

 • Tham gia xây dựng quy trình, quy chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực chi tiêu, thuế
 • Hỗ trợ triển khai các quy trình, quy chế, chính sách liên quan tới kế toán chi tiêu, thuế
 • Tham gia xây dựng quy trình đầu tư mua sắm tài sản

5. Thực hiện quyết toán các dự án: 

 • Đầu tư mua sắm tài sản thuộc phát triển mạng lưới
 • Đầu tư mua sắm tài sản thông thường
 • Đầu tư mua sắm tài sản là công nghệ trong hệ thống MSB

6. Tham gia công tác quyết toán năm tài chính

7. Cung cấp số liệu Kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán: Cung cấp, giải trình số liệu Kế toán phục vụ công tác Thanh tra, Kiểm toán và các Bộ phận khác khi có yêu cầu

Job Requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế xây dựng

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm làm công tác lập và thẩm định quyết toán, dự toán, 3 năm làm kế toán chi tiêu, thuế

3. Kiến thức:

 • Hiểu biết các quy định Pháp luật về kế toán, thuế và xây dựng cơ bản
 • Thành thạo Tin học văn phòng, phần mềm dự toán, quyết toán
 • Tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành cấp độ C

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Trung thực, thẳng thắn, tính chính xác cao
 • Chăm chỉ cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc

5. Các yêu cầu khác:

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Quản lý chất lượng hệ thống - KCL - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

CV/ CVC/ CVCC Giám sát rủi ro thị trường - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên chính Quản trị nghiệp vụ tín dụng - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên Kế toán - TNR

Location: Ha Noi Salary: 7 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 15/12/2019

Chuyên viên Kế toán công nợ - TNL

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 30/01/2020

Nhân viên Ngân quỹ - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên chính Quản trị nghiệp vụ phi tín dụng - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Collection System Project Manager - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên cao cấp Phân tích và xử lý rủi ro hoạt động - TNG

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.