Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Theo dõi hệ thống dữ liệu tài chính, báo cáo tài chính, báo cáo phân tích theo yêu cầu quản trị nội bộ của đơn vị thành viên trong Tập đoàn:

 • Theo dõi dữ liệu tài chính đảm bảo hạch toán ghi nhận đúng nguyên tắc;
 • Lập  báo cáo tài chính tùy mục đích sử dụng theo yêu cầu ban lãnh đạo;
 • Phân tích các phương án tài chính tùy theo mục đích sử dụng.

2. Xây dựng và cập nhật các kế hoạch huy động và sử dụng vốn theo sự phân công:

 • Xây dựng lộ trình và kế hoạch huy động vốn;
 • Xây dựng phương án sử dụng vốn.

3. Thực hiện việc báo cáo về các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn cho Cơ quan quản lý Nhà nước theo sự phân công.

4. Xây dựng các quy trình hoạt động liên quan đến công tác quản lý tài chính tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, kế toán, Tài chính , ngân hàng;
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh cơ bản (tương đương trình độ A1 hoặc TOEIC 300);
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính kế toán. Ưu tiên các ứng viên đang theo học hoặc đã có chứng chỉ ACCA, CIMA;
 • Kinh nghiệm quản lý: Có kinh nghiệm quản lý tại các đơn vị kinh doanh đa ngành

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu về tổ chức: Am hiểu về mô hình, cơ cấu tổ chức công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đa ngành;
 • Am hiểu hệ thống pháp lý về Kế toán - Tài chính;

- Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, kế toán.

4. Kỹ năng/Khả năng:
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm;
 • Khả năng chủ động trong công việc;

- Năng lực chung: Khả năng giao tiếp và truyền thông;
- Năng lực chuyên môn: Có khả năng đọc hiểu báo cáo quản trị, phát hiện chi phí, chỉ số KPI bất thường.

5. Các yêu cầu khác:

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Quản lý chất lượng hệ thống - KCL - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

CV/ CVC/ CVCC Giám sát rủi ro thị trường - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) - TNTECH

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên chính Quản trị nghiệp vụ tín dụng - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Nhân viên Ngân quỹ - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Collection System Project Manager - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Giám đốc Chiến lược đầu tư Khu công nghiệp - TNI

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên cao cấp Phân tích và xử lý rủi ro hoạt động - TNG

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2019

Chuyên viên cao cấp Phân tích nâng cao - EB - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/12/2019

CVC/ CVCC Bán hàng Ngân hàng giao dịch - EB - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/12/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.