Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý thương hiệu cho Tập đoàn và các công ty thành viên:

 • Xây dựng các quy trình/quy định để quản lý thương hiệu cho Tập đoàn và các công ty thành viên đảm bảo sự đồng nhất về thương hiệu;
 • Xây dựng brand guideline, brand attributes, brand assets cho Tập đoàn, đảm bảo việc duy trì và phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu trong Tập đoàn được thống nhất và đồng bộ;
 • Phối hợp team Truyền thông để quản lý chặt chẽ các kênh truyền thông đối ngoại và nội bộ nhằm đảm bảo thông điệp và hình ảnh thương hiệu phù hợp với chiến lược Thương hiệu chung đã được xác định.

2. Tham gia xây dựng chiến lược thương hiệu cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên:

 • Lên kế hoạch phát triển thương hiệu cho Tập đoàn theo lộ trình ngắn và dài hạn;
 • Tư vấn/quản trị/ giám sát việc lập và triển khai kế hoạch thương hiệu của các Công ty thành viên.

3. Giải quyết các vấn đề về thương hiệu cho ban lãnh đạo Tập đoàn:

 • Tư vấn về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý thương hiệu cho các đơn vị thành viên;
 • Rà soát và đưa ra những đề xuất thay đổi/sửa chữa về những quy chuẩn nhận diện chưa đồng nhất trong toàn Tập đoàn.

4. Đánh giá, nhận định và phân tích thông tin về Thương hiệu Tập đoàn và của đối thủ cạnh tranh (gián tiếp và trực tiếp) từ đó đưa ra các chiến lược cạnh tranh khác biệt. 

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, PR, hoặc các chuyên ngành có liên quan khác.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp khá (TOEIC 450 hoặc tương đương)
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng. Ưu tiên biết sử dụng các công cụ thiết kế (Ps, Ai...), quay dựng phim (Imovie, Pr. Af,...) cơ bản 

2. Kinh nghiệm: Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền thông - Marketing, trong đó tối thiểu từ 03 năm kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng thương hiệu và Marketing.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu tổ chức: Am hiểu cơ cấu tổ chức, tầm nhìn sứ mệnh của Tập đoàn và các Đơn vị thành viên
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Hiểu biết về lĩnh vực Truyền thông, Marketing bao gồm: nguyên tắc, xu hướng, công cụ,...

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ lĩnh vực Kinh doanh (bán và cho thuê) Bất động sản, lĩnh vực Cung cấp Dịch vụ,...
 • Am hiểu về chính sách/quy định/ quy trình trong đơn vị: Hiểu biết về quy trình tác nghiệp/phối hợp triển khai hoạt động chuyên môn liên quan; các quy trình tác nghiệp liên quan trực tiếp đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm
- Năng lực chung:

 •   Khả năng tư duy logic
 •   Khả năng giao tiếp và truyền thông
 •   Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện
 •   Khả năng xây dựng các mối quan hệ

- Năng lực lãnh đạo:

 •   Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 •   Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

- Năng lực chuyên môn:

 •   Khả năng nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh
 •   Khả năng nghiên cứu thị trường
 •   Khả năng giải quyết vấn đề
 •   Khả năng phân tích và định lượng
 •   Khả năng xây dựng chiến lược thương hiệu

5. Các yêu cầu khác: Chuyên nghiệp, nhiệt huyết đam mê trong công việc & định hướng gắn bó lâu dài với công ty

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Cộng tác viên Content - TNS

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên chính Truyền thông nội bộ - TNG

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2019

CVCC Marketing quản lý chiến dịch và sự kiện - MKTTT - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/12/2019

Chuyên viên cao cấp Digital Marketing - TNS

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.