Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên cao cấp Quản lý tài chính - TNG

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
 • 15/10/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tổ chức triển khai việc lập kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoạt động cho các đơn vị thuộc Khối kinh doanh
 • Xây dựng hệ thống các báo cáo quản trị nội bộ phục vụ cho mục tiêu giám sát hoạt động kinh doanh cho các đơn vị thuộc Khối kinh doanh
 • Xây dựng hệ thống các báo cáo định kỳ phục vụ cho mục tiêu quản trị nội bộ
 • Các công việc khác được Ban lãnh đạo phân công

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
 • Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1 hoặc tiếng Anh TOEIC: 450 trở lên
 • Tin học: sử dụng thành thạo Word, Excel, Power Point

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực quản lý tài chính/quản trị tài chính doanh nghiệp từ 3 - 7 năm.
 • Kinh nghiệm quản lý:  ưu tiên kinh nghiệm quản lý nhóm

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung :

 • Hiểu biết về quản trị doanh nghiệp
 • Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh bất động sản

- Kiến thức chuyên môn :

 • Kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính/quản trị tài chính/tài chính doanh nghiệp.
 • Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh bất động sản bao gồm: pháp lý, thủ tục dự án đầu tư, quy trình kinh doanh bất động sản …

Ưu tiên Nữ

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.