Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Lập kế hoạch, xây dựng phương án, thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phù hợp với các quy định của Tập đoàn và của Pháp luật Việt Nam có liên quan.
 • Lập dự toán tổng chi phí bồi thường hạ tầng theo đúng quy định của Pháp luật và Tập đoàn.
 • Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc trong quá trình GPMB, phối hợp đề xuất giải quyết các trường hợp xin phúc tra xem xét về hạ tầng bồi thường
 • Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan chức năng và chính quyền liên quan.
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của các cấp có liên quan
 • Báo cáo xin duyệt phương án bồi thường và chịu trách nhiệm giám sát việc chi trả bồi thường.
 • Chủ trì soạn thảo các quy trình, quyết định Quản lý Quỹ hạ tầng phù hợp với các quy định của Tập đoàn và của Pháp luật Việt Nam có liên quan.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo ban và Trưởng phòng

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học và trên Đại học chuyên ngành Địa chính, quản lý đất đai hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

2. Kinh nghiệm: Có 5 kinh nghiệm về công tác Giải phóng Mặt bằng, ưu tiên ứng viên làm tại Ban bồi thường GPMB hoặc trung tâm quỹ đất

3. Kiến thức: Hiểu biết về các Quy định, nghị định, thông tư của Pháp luật hiện hành liên quan đến việc Quản lý Đất đai

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng): Năng động, cẩn thận, chịu trách nhiệm với công việc được giao

5. Các yêu cầu khác: Sẵn sàng đi công tác xa khi được yêu cầu, chịu được áp lực cao trong công việc, trung thực trong công việc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Kế toán - TNR

Location: Ha Noi Salary: 7 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 15/12/2019

Giám đốc Chiến lược đầu tư Khu công nghiệp - TNI

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên cao cấp Quản lý thiết kế kết cấu - TNG

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2019

Chuyên viên cao cấp Pháp chế - TNR

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/12/2019

Chuyên viên cao cấp Kế toán - TNR

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 15/12/2019

Chuyên viên cao cấp Phát triển dự án - TNG

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2019

CV/CVC/CVCC Thẩm định giá - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: 10 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/12/2019

Chuyên viên Chăm sóc khách hàng - TNS

Location: Ha Noi Salary: 7 Tr - 10 Tr VND Expired Date: 30/12/2019

Nhân viên Kỹ thuật (Chung cư Goldmark City Hồ Tùng Mậu) - TNS

Location: Ha Noi Salary: 7 Tr - 10 Tr VND Expired Date: 30/12/2019

Chuyên viên Chăm sóc cư dân (Chung cư Goldmark City Hồ Tùng Mậu) - TNS

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.