Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên gia Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn - QLRR - MSB

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 30/09/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thẩm định hồ sơ tín dụng theo đề xuất của Ngân hàng DNL:

 • Thẩm định và đưa ra đánh giá với hồ sơ trình cấp tín dụng Ngắn hạn, trung dài hạn, đầu tư trái phiếu của khách hàng thuộc phân khúc Large Corp, Midcorp, FDI.
 • Thẩm định uy tín của chủ đầu tư và hiệu quả các dự án liên kết theo đề xuất của RB nhằm đưa ra  ý kiến đánh giá về việc liên kết, điều kiện liên kết với các chủ đầu tư.
 • Xếp hạng khách hàng làm cơ sở để áp dụng chính sách tín dụng, lãi xuất cho từng khách hàng vay vốn.
 • Lập báo cáo thẩm định trực tiếp đối với các khoản vay phải đi thẩm định trực tiếp, Báo cáo đánh giá rủi ro làm cơ sở trình cấp tín dụng.
 • Trình HĐTD, UBTD phê duyệt các hồ sơ cấp tín dụng.

2. Rà soát định kỳ hồ sơ tín dụng của khách hàng thuộc ngân hàng DNL

3. Tham gia góp ý xây dựng quy trình, quy định, mẫu biểu phục vụ công tác thẩm định tín dụng, phê duyệt tín dụng khi có yêu cầu.

4. Phối hợp thực hiện công tác tự đào tạo nghiệp vụ của Trung tâm; Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo của Ngân hàng: Tham gia xây dựng và đào tạo tại các buổi tự đào tạo về nghiệp vụ liên quan hoạt động thẩm định tín dụng.

5. Công việc khác theo phân công

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng
 • Trình độ ngoại ngữ: cấp độ B1 trở lên. Có thể giao tiếp, đọc và viết các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh;
 • Trình độ Tin học tốt (sử dụng thành thạo Word, Excel, Power Point)

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp/quản lý rủi ro tín dụng trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại các Tổ chức Tín dụng có uy tín.

3. Kiến thức:

 • Có hiểu biết tốt các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng, đầu tư;
 • Có kiến thức chuyên sâu về phân tích tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư.
 • Có kiến thức tổng hợp về ngành kinh tế.

4. Năng lực:

 • Có kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin tốt; kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, tiếng anh trình độ B

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.