Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Đề xuất, xây dựng và quản lý danh mục tín dụng theo chiến lược kinh doanh và khẩu vị rủi ro của MSB
 • Triển khai và giám sát các chỉ tiêu kinh doanh và quản lý rủi ro của NHBL và đưa ra kế hoạch hành động để quản trị bộ chỉ tiêu.
 • Phân tích, đánh giá, dự báo xu hướng biến động của danh mục tín dụng bán lẻ. Thực hiện các phân tích định lượng & các dự án áp dụng data mining trong quản lý rủi ro danh mục bán lẻ.
 • Xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và thiết lập báo cáo danh mục tín dụng bán lẻ định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của NH MSB, NHBL và Ngân hàng NN
 • Kiểm soát báo cáo phân loại nợ, trích lập dự phòng đối với danh mục tín dụng bán lẻ.
 • Đề xuất các dự án cải tiến về IT phục vụ cho hoạt động rủi ro của NHBL
 • Phân công, điều phối công việc; hỗ trợ, đào tạo và quản lý việc thực hiện công việc của nhóm Quản lý danh mục tín dụng
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn:  Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng,  Kinh tế, Thương mại
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh khá (Toeic 450-650 hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh)
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu (SAS, SQL, AQUA...) phục vụ phân tích, xử lý số liệu

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn:  Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các NHTM, TCTD trong lĩnh vực có liên quan (tín dụng, sản phẩm, chính sách, quản lý rủi ro…)
 • Kinh nghiệm quản lý:  01 - 03 năm kinh nghiệm

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức MSB; Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp; Am hiểu về lĩnh vực Ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn: Kinh nghiệm chuyên môn; Am hiểu sản phẩm dịch vụ của đơn vị; Am hiểu chính sách/quy trình/ quy định trong đơn vị

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm; Tuân thủ quy định;  Khả năng chủ động trong công việc;
 • Năng lực chung: Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện; Khả năng nắm bắt đối thủ cạnh tranh; Khả năng tư duy logic; Khả năng phân tích và định lượng
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng phát triển con người; Khả năng tư duy chiến lược
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng nắm bắt những nền tảng công nghệ mới, mô hình xếp hạng tín dụng, mô hình rủi ro; Khả năng xử lý và phân tích dữ liệu; Khả năng dự báo, nhận diện rủi ro tính toán tổn thất; Khả năng lập báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết; Khả năng hiểu biết sâu và định hướng mô hình kinh doanh chủ động từ góc độ QLRR

5. Các yêu cầu khác:

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB

Location: Ha Noi, Hai Phong Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

Product Owner - NHS - MSB

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 01/11/2019

Giám đốc/Giám đốc cao cấp Quan hệ KHDN lớn - EB - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2019

Cộng tác viên Phát triển mạng lưới thanh toán - NHS - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/10/2019

Trưởng nhóm Rủi ro thị trường Basel II - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2019

Cộng tác viên Quản lý Quan hệ khách hàng qua điện thoại - EB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/10/2019

Cộng tác viên Kênh bán thay thế Khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 17/10/2019

CVC Phê duyệt tín dụng bán lẻ (Mảng thế chấp) - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2019

CVC/CVCC Phát triển ngân hàng số (Java) - KCN - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/11/2019

Giám đốc Kiểm toán tổng hợp cấp 2 - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.