Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng và triển khai chính sách tín dụng:   

 • Xây dựng, triển khai và kiểm soát văn bản tín dụng (bao gồm: chính sách, quy trình, quy định, khẩu vị rủi ro, thẩm quyển phê duyệt...) theo chiến lược kinh doanh và khẩu vị rủi ro của MSB
 • Tư vấn ban lãnh đạo về: xây dựng chiến lược và khẩu vị rủi ro, công cụ XHTD, thiết lập hệ thống chỉ tiêu đo lường,  các hạn mức rủi ro để kiểm soát rủi ro tín dụng cho từng phân khúc khách hàng (chất lượng tín dụng, mức độ tập trung, cơ cấu danh mục, risk cost…), ...

2. Quản lý danh mục tín dụng bán lẻ

 • Đề xuất, xây dựng và quản lý danh mục tín dụng theo chiến lược kinh doanh và khẩu vị rủi ro của MSB
 • Phân tích, đánh giá, dự báo xu hướng biến động của danh mục tín dụng bán lẻ. Thực hiện các phân tích định lượng & các dự án áp dụng data mining trong quản lý rủi ro danh mục bán lẻ.
 • Xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và thiết lập báo cáo danh mục tín dụng bán lẻ định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của NH MSB, NHBL và Ngân hàng Nhà nước

3 Triển khai và giám sát các chỉ tiêu kinh doanh và quản lý rủi ro của NHBL (ENR,  NPL, EL, dự phòng, EW…) và đưa ra kế hoạch hành động để quản trị bộ chỉ tiêu.

4. Tham gia phát triển đội ngũ quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ, bao gồm:

 • Đào tạo và truyền thông về chính sách, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ
 • Nâng cao nhận thức và năng lực quản lý rủi ro bán lẻ cho các cán bộ TT QLRRTD bán lẻ và NHBL

5. Đề xuất các dự án cải tiến về IT phục vụ cho hoạt động rủi ro của NHBL

6.  Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành tài chính, ngân hàng,  kinh tế, thương mại, luật
 • Ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ B1
 • Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên biết sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu (SAS, SQL, AQUA...) phục vụ phân tích, xử lý số liệu
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng thương mai, tổ chức tín dụng trong lĩnh vực có liên quan (tín dụng, sản phẩm, chính sách, quản lý rủi ro…)
 • Am hiểu tổ chức MSB, lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp; am hiểu về lĩnh vực ngân hàng, sản phẩm dịch vụ của đơn vị, chính sách/quy trình/ quy định trong đơn vị
 • Có tinh thần trách nhiệm; tuân thủ quy định, khả năng chủ động trong công việc
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện, nắm bắt đối thủ cạnh tranh, tư duy logic, phân tích và định lượng, khả năng tư duy chiến lược và phát triển con người, khả năng xây dựng các văn bản hiệu quả phục vụ kinh doanh, nắm bắt thông tin thay đổi về tín dụng bán lẻ trên thị trường và quy định của pháp luật
 • Khả năng phân tích, đánh giá các rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động theo từng phân khúc khách hàng hay quy trình/quy định tín dụng, có khả năng thuyết trình, truyền thông và đào tạo, hiểu biết sâu và định hướng mô hình kinh doanh chủ động từ góc độ QLRR

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

Giao dịch viên - RB - MSB

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong, Binh Phuoc Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

Chuyên viên cao cấp Quản lý thương hiệu - MKTTT - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 30/10/2019

Chuyên viên chính Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2019

Cộng tác viên Quản lý Quan hệ khách hàng qua điện thoại - EB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/10/2019

Cộng tác viên Kênh bán thay thế Khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 17/10/2019

Nhân viên Dịch vụ hỗ trợ - KVH - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/10/2019

Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/10/2019

Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm khách hàng doanh nghiệp - BBH - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/10/2019

Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2019

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.