Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 160 job

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp nhà nước - EB - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/03/2020

NV/ CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2020

Nhân viên Quản lý tài sản - KVH - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/03/2020

Nhân viên Vận hành kho quỹ - KVH - MSB

Location: Bac Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 21/03/2020

Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB

Location: Ba Ria - Vung Tau Salary: Negotiable Expired Date: 19/03/2020

CV/CVC Ngân hàng giao dịch (TB) - EB - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/03/2020

Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB

Location: Dong Thap, Tien Giang, An Giang, Kien Giang, Ca Mau,... Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2020

Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB

Location: Long An, Tien Giang, An Giang, Kien Giang, Hau Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2020

Giao dịch viên - RB - MSB

Location: Can Tho, Tra Vinh, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2020

Chuyên viên cao cấp Phân tích hiệu quả đầu tư - TNH

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/03/2020

Chuyên viên cao cấp Phát triển dự án - TNH

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/03/2020

Phó Giám đốc Chi nhánh Tây Ninh, Bình Thuận - RB - MSB

Location: Binh Thuan, Tay Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 19/03/2020

Giám đốc Chi nhánh Bình Phước - RB - MSB

Location: Binh Phuoc Salary: Negotiable Expired Date: 19/03/2020

CVC/ CVCC Phân tích công cụ và mô hình rủi ro tài chính - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 11/03/2020

CV/CVC/CVCC Định giá - QLRR - MSB

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/03/2020

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.