Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
121 Chuyên viên chính Quản lý hiệu quả bán hàng - RB - MSB Ha Noi 30/09/2019
122 Chuyên viên/chuyên viên chính thu hồi nợ hiện trường - CTCP Tài chính FCCOM Phu Yen
Khanh Hoa
Quang Nam
31/10/2019
123 Nhân viên Hành chính nhân sự - TNS Ha Noi 30/10/2019
124 Giám đốc Tác nghiệp dịch vụ ngân hàng số - NHS - MSB Ha Noi 21/09/2019
125 Trợ lý Giám đốc Quan hệ KHDN vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - EB - MSB Ha Noi 19/09/2019
126 CV/CVCC Giải pháp Thanh toán và Quản lý tiền tệ - EB - MSB Ha Noi 19/09/2019
127 Giao dịch viên - RB - MSB Ha Noi 30/09/2019
128 Chuyên viên cao cấp Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư - TNG Ha Noi 30/09/2019
129 Chuyên viên thẩm định thực địa kiêm thu hồi nợ - CTCP Tài chính FCCOM Quang Nam
Da Nang
Binh Duong
30/09/2019
130 Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB Ha Noi
Nam Dinh
20/09/2019
131 Giám đốc Chính sách và Quản lý danh mục tín dụng KHDN - QLRR - MSB Ha Noi 30/09/2019
132 Nhân viên kỹ thuật Trung tâm thương mại (Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) - TNS Ha Nam 30/10/2019
133 Chuyên viên Chăm sóc cư dân chung cư - TNS Ha Noi 30/10/2019
134 Chuyên viên cao cấp Phát triển dự án khách sạn - TNH Ha Noi 30/10/2019
135 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB Ha Noi 30/09/2019
136 Chuyên gia Quản trị Kiến trúc và Giải pháp công nghệ (DCCB) - KCN - MSB Ha Noi 30/09/2019
137 Cộng tác viên Chăm sóc khách hàng - KCL - MSB Ha Noi 30/09/2019
138 Nhân viên Chăm sóc khách hàng - KCL - MSB Ha Noi 30/09/2019
139 CVC/CVCC Phân tích nghiệp vụ (DCCB) - KCN - MSB Ha Noi 30/09/2019
140 CVC/CVCC Chính sách Định giá và Quản lý tài sản đảm bảo - QLRR - MSB Ha Noi 30/09/2019
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.