Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Featured Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVC Hậu kiểm - KVH - MSB - 1K040

Location: Ha Nam Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2020

Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn cấp 3 - EB - MSB - 1Q014

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2020

Chuyên viên Kỹ thuật điện - TNSI - 1R047

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/04/2020

Chuyên viên cao cấp Buồng phòng - TNH - 1R046

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/04/2020

Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 1B008

Location: Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh Salary: 10 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 29/04/2020

Giám đốc An ninh Khách sạn - TNH - 1R045

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 26/04/2020

CVCC Điện, điện nhẹ (ME) - TNS - 1N027

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 26/04/2020

CVC/CVCC Triển khai M-Payroll (Miền Bắc) - RB - MSB - 1E014

Location: Ha Noi Salary: 10 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 25/04/2020

Chuyên viên cao cấp Công nghệ thông tin vận hành - TNS - 1N026

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 24/04/2020

Chuyên gia Quản lý Chất lượng hệ thống - KCL - MSB - 1Y015

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/04/2020

Giám đốc Quản trị chiến lược cấp 2 EB - KCL - MSB - 1Y014

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/04/2020

Giám đốc Nghiên cứu chiến lược - KCL - MSB - 1Y013

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/04/2020

Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - RB - MSB - 1E013

Location: Thanh Hoa, Ha Nam Salary: 6 Tr - 11 Tr VND Expired Date: 22/04/2020

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - RB - MSB - 1E012

Location: Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 22/04/2020

Giám đốc Chi nhánh - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - RB - MSB - 1O007

Location: Vinh Phuc Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2020

Works

MSB CAREER PARTY - "ĐẠI TIỆC" TUYỂN DỤNG LỚN NHẤT NĂM 2019

"Đại tiệc" tuyển dụng lớn nhất năm 2019 với hơn 300 cơ hội việc làm, hàng loạt những ""món ăn" và "phần quà" hấp dẫn đã sẵn sàng!

View detail

[MSB CAREER PUZZLE] HOÀN THIỆN MẢNH GHÉP CÒN THIẾU CỦA BẠN

MSB Career Puzzle - Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp khởi nghiệp dành riêng cho Freshers đã chính thức khởi động

View detail

TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG KHỐI CÔNG NGHỆ

Khối Công nghệ - một trong những đơn vị được chú trọng quan tâm nhất trong kế hoạch phát triển chiến lược của MSB tuyển dụng tập trung hơn 10 vị trí hấp dẫn

View detail

TUYỂN DỤNG GIAO DỊCH VIÊN TOÀN QUỐC

Lần đầu tiên trong năm 2019, MSB tổ chức tuyển dụng tập trung vị trí Giao Dịch Viên với hàng trăm cơ hội việc làm trên toàn quốc

View detail

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.