Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Giám đốc Trung tâm Vận hành - TNTECH

 • Hà Nội
 • Giám đốc
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 10 - 12 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Bất động sản, CNTT - Phần mềm, Quản lý điều hành, Tài chính / Đầu tư
 • 25/05/2019

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

1. Tổ chức việc đưa ra các yêu cầu kỹ thuật phục vụ việc vận hành hệ thống cho tất cả các dự án công nghệ.
- Chuẩn bị nguồn lực và cắt cử nhân sự tham gia các dự án công nghệ để đưa ra các yêu cầu kỹ thuật phục vụ việc vận hành;
- Phê duyệt các yêu cầu kỹ thuật liên quan;

2. Tổ chức việc triển khai hạ tầng phục vụ các dự án công nghệ.
- Chuẩn bị nguồn lực và cắt cử nhân sự tham gia triển khai hạ tầng công nghệ các dự án liên quan;
- Phê duyệt các thiết kế hạ tầng công nghệ phục vụ các dự án liên quan;
- Tổ chức việc triển khai hệ thống hạ tầng theo thiết kế.
- Tổ chức việc xây dựng kiến trúc hạ tầng tông thể và lộ trình triển khai các hạ tầng công nghệ đồng bộ với kế hoạch kinh doanh của các đơn vị trong tâm đoàn.

3. Tổ chức việc kiểm tra, tiếp nhận các hệ thống theo các tiêu chí đã được thống nhất với người sử dụng.
- Chuẩn bị và cắt cử nguồn lực tiếp quản, vận hành các hệ thống;
- Tổ chức kiểm tra và phê duyệt nghiệm thu các hệ thống theo các thiết kế đã thống nhất;
- Tổ chức việc ký thỏa thuận vận hành dịch vụ với các đơn vị liên quan.

4. Tổ chức việc vận hành hệ thống đáp ứng các thỏa thuận vận hành dịch vụ:
- Tổ chức và giám sát việc thực hiện các hoạt động vận hành các hệ thống công nghệ;
- Đầu mối điều phối các hoạt động khắc phục sự cố.

5. Chịu trách nhiệm tổ chức việc xây dựng và triển khai ứng dụng các quy trình, quy định, tài liệu hướng dẫn, tiêu chuẩn, các công cụ phần mềm nhằm đảm bảo việc vận hành hệ thống công nghệ đáp ứng được yêu cầu hoạt động kinh doanh và tối ưu hiệu quả đầu tư.

6. Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá nhu cầu sử dụng hệ thống của các đơn vị nghiệp vụ và xây dựng kế hoạch (nguồn lực, ngân sách, tiến độ, giải pháp) nâng cấp, cải thiện hệ thống hàng năm hoặc khi có yêu cầu.

7. Chịu trách nhiệm tổ chức việc đánh giá rủi ro trong phạm vi vận hành hệ thống và đưa ra các kế hoạch cũng như thúc đẩy việc triển khai các giải pháp giảm thiểu rủi ro.

8. Xây dựng kế hoạch ngân sách hoạt động của đơn vị và quản lý triển khai các công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngân sách.

9. Chịu trách nhiệm tổ chức tư vấn, triển khai hạ tầng công nghệ thông tin, mạng và an ninh thông tin cho các đơn vị và Tập đoàn. Đảm bảo an ninh thông tin cho các hệ thống đang vận hành và sắp triển khai trong và ngoài Tập đoàn.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Ngoại ngữ: B1 hoặc tương đương

2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 10 năm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin;
- Tối thiểu 3 năm quản lý một đơn vị vận hành các hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu của một tập đoàn, tổng công ty hoặc một công ty lớn;
- Đã từng chịu trách nhiệm chính xây dựng lộ trình triển khai an ninh thông tin cho doanh nghiệp;

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung: Hiểu về một trong số các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kinh doanh khách sạn - nhà hàng, Bán lẻ và thương mại điện tử, Sản xuất hàng tiêu dùng, tài chính ngân hàng.
- Kiến thức chuyên môn:
+ Am hiểu một trong số các tiêu chuẩn, hướng dẫn thực hành, ngôn ngữ mô hình trong công nghệ thông tin như ITIL, ISO 27K, NIST, Cisco SAFE, SDLC.

4. Kỹ năng/Khả năng:
- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
- Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác
- Khả năng lãnh đạo và tạo động lực
- Khả năng phát triển con người
- Khả năng tư duy chiến lược
- Khả năng đánh giá và ra quyết định
- Khả năng đánh giá vấn đề
- Khả năng giải quyết vấn đề
- Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

5. Các yêu cầu khác: 

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.