Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

CVCC Chính sách và Quản lý danh mục KHDN - QLRR - MSB

 • Hà Nội
 • Nhân viên
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 5 - 7 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
 • 31/05/2019

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

1. Xây dựng, quản lý Chính sách, Quy trình, quy định hiện hành thuộc NHDN và cập nhật, sửa đổi chính sách phù hợp quy định chung của MSB và Ngân hàng nhà nước, cũng như phù hợp với từng giai đoạn của thị trường

- Thực thi hoặc phối hợp các phòng ban liên quan xây dựng công cụ phục vụ chấm điểm Khách hàng, vận hành, quản trị chính sách, sản phẩm...

- Thực thi hoặc phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ Rà soát và Xây dựng các tiêu chí phù hợp theo từng đối tượng khách hàng, theo ngành nghề nhằm phân loại khách hàng hiệu quả

- Kiểm tra tính tuân thủ trong quá trình vận hành công cụ

- Tham gia phối hợp với các trung tâm phòng ban hội sở xây dựng chính sách chung cho MSB

2. Quản trị danh mục tín dụng (Porfolio) và phân tích định hướng ngành

- Thiết kế và xây dựng hệ thống báo cáo danh mục (MIS) thông qua các tiêu chí trọng tậm, xây dựng chỉ tiêu theo dõi kết hợp với ngưỡng giới hạn, ngưỡng hành động để quản trị danh mục tín dụng 

- Phân tích đánh giá hiện trạng của danh mục, tìm hiểu nguyên nhân, cảnh bảo danh mục và đưa ra các khuyến nghị đảm bảo quản trị theo mục tiêu của chính sách, chương trình đặt ra

- Phân tích các biến động các yếu tố vĩ mô, tác động đến danh mục theo từng thời kì, xây dựng đính hướng rủi ro ngành và quản trị ngành theo yêu cầu của MSB và danh mục 

3. Tổ chức phối hợp với các phòng ban nội bộ các nội dung công việc:

-  Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ rà soát và xây dựng các tiêu chí phù hợp về xếp hàng tín dụng theo từng đối tượng khách hàng, theo ngành nghề nhằm phân loại khách hàng hiệu quả,

-  Kiểm tra tính tuân thủ trong quá trình vận hành công cụ, hỗ trợ về mặt nghiệp vụ các phòng ban liên quan xây dựng hệ thống công cụ và xếp hạng có liên quan đến hệ thống chính sách tín dụng

4. Thẩm định/góp ý vào các văn bản của các phòng/ban/trung tâm khác

- Tổ chức thẩm định/góp ý các văn bản quy định/quy trình/hướng dẫn/mẫu biểu liên quan đến rủi ro tín dụng của Khách hàng doanh nghiệp do các phòng ban/trung tâm/đơn vị khác ban hành

- Góp ý và đề xuất biện pháp quản lý rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng của NHDN

5. Thực hiện các công việc khác do các cấp lãnh đạo giao, đảm bảo tuân thủ nội quy lao động, các quy định hiện hành tại MSB và Pháp luật 

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ:

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính, Quản trị Kinh doanh

- Ngoại ngữ: Trình độ sơ cấp trở lên

- Tin học:  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint

2. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 5 năm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/ quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng,

- Kinh nghiệm quản lý:  Không

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:
+ Hiểu biết sâu về công việc chính sách tại ngân hàng và các công việc chinh sách đối với Khách hàng Doanh nghiệp,
+ Hiểu biết sâu về nghiệp vụ tín dụng trong ngân hàng,
+ Hiểu biết cơ bản về Quản trị, giám sát rủi ro  tín dụng trong ngân hàng.
 

- Kiến thức chuyên môn:
+ Hiểu biết sâu về nghiệp vụ tín dụng Cho vay, LC, bảo lãnh...,
+ Có kiến thức về các văn bản quy trình nghiệp vụ tín dụng trong Ngân hàng.
+ Hiểu biết cơ bản về quản lý danh mục 

4. Năng lực:
 

- Năng lực hành vi/Thái độ:
+ Tuân thủ quy định
- Năng lực chung:
+ Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện,
+ Khả năng tư duy logic,
+ Khả năng phân tích và định lượng
 

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức,
+ Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc
 

- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng cấu trúc rủi ro,
+ Khả năng tổng hợp, xử lý rủi ro và đưa ra các giải pháp
+ Khả năng truyền đạt thông tin mục tiêu

5. Các yêu cầu khác: Có tinh thần tích cực trong công việc, chủ động xử lý các vấn đề được giao, chịu được áp lực công việc cao

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.