Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ và thúc đẩy bán - RB - MSB Hồ Chí Minh 30/09/2019
2 Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm tín dụng - RB - MSB Hà Nội 30/09/2019
3 Giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB Hồ Chí Minh 30/09/2019
4 Phó Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB Đồng Nai 30/09/2019
5 Chuyên viên chính Quản lý hiệu quả bán hàng - RB - MSB Hà Nội 30/09/2019
6 Giao dịch viên - RB - MSB Hồ Chí Minh 15/09/2019
7 Trợ lý Giám đốc Quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ - QLRR - MSB Hà Nội 15/09/2019
8 Giám đốc Tác nghiệp dịch vụ ngân hàng số - NHS - MSB Hà Nội 21/09/2019
9 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB Tiền Giang 15/09/2019
10 Trợ lý Giám đốc Quan hệ KHDN vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - EB - MSB Hà Nội 19/09/2019
11 CV/CVCC Giải pháp Thanh toán và Quản lý tiền tệ - EB - MSB Hà Nội 19/09/2019
12 Giao dịch viên - RB - MSB Hà Nội 30/09/2019
13 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB Bắc Ninh 31/08/2019
14 Giám đốc/Giám đốc cao cấp Quan hệ KHDN lớn - EB - MSB Hà Nội 31/08/2019
15 CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vừa và nhỏ - EB - MSB Hà Nội 31/08/2019
16 Giám đốc Giao dịch Trái phiếu Chính phủ - FI - MSB Hà Nội 31/08/2019
17 CVC phê duyệt tín dụng bán lẻ (sản phẩm thế chấp) - QLRR - MSB Hồ Chí Minh 15/09/2019
18 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB (Lạng Sơn) Lạng Sơn 15/09/2019
19 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB Hà Nội 15/09/2019
20 Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB Hà Nội
Nam Định
20/09/2019

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.