Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
141 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - RB - MSB Hải Phòng
Quảng Ninh
31/08/2019
142 Quản lý Dự án Scrum master (Agile PM) - KCN - MSB Hà Nội 30/09/2019
143 Nhân viên Lễ Tân văn phòng - TNG Hà Nội 25/08/2019
144 Giám đốc Ban quản lý khu dân cư Hà Nam - TNS Hà Nam 30/09/2019
145 CVCC/ CG Cloud Network Security - KCN - MSB Hà Nội 30/09/2019
146 Nhân viên Điều phối hồ sơ phê duyệt tín dụng bán lẻ - QLRR - MSB Hà Nội 20/08/2019
147 CTV Điều phối hồ sơ phòng PDTD bán lẻ - QLRR - MSB Hà Nội 20/08/2019
148 Giám đốc Kiểm toán tổng hợp cấp 2 - MSB Hà Nội 20/08/2019
149 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB Vĩnh Long 31/08/2019
150 Giao dịch viên - RB - MSB Vĩnh Long 31/08/2019
151 Phó Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB Vĩnh Long 31/08/2019
152 Kiểm soát viên - RB - MSB Vĩnh Long 31/08/2019
153 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB Vĩnh Long 31/08/2019
154 Giám đốc truyền thông và quan hệ công chúng miền Nam - MKTTT - MSB Hồ Chí Minh 30/08/2019
155 CV/CVC/CVCC Thẩm định giá - QLRR - MSB Hà Nội 30/08/2019
156 CVCC Quản trị Mạng và An ninh thông tin - KCN - MSB Hà Nội 31/08/2019
157 UI/UX Department Manager - NHS - MSB Hà Nội 31/08/2019
158 Chuyên viên cao cấp Phát triển thị trường khu vui chơi giải trí - TNL Hà Nội 30/09/2019
159 CVCC Cảnh báo sớm khách hàng doanh nghiệp - QLRR - MSB Hà Nội 20/08/2019
160 Chuyên viên cao cấp Giải pháp Kênh Phi Vật lý - EB - MSB Hà Nội 31/08/2019

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.