Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
161 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - LC - MSB - HCM, Cần Thơ Hồ Chí Minh
Cần Thơ
03/10/2018
162 Nhân viên/ Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 03/10/2018
163 Nhân viên hành chính - KVH - MSB - Châu Đốc An Giang An Giang 03/10/2018
164 Giám Đốc Quản lý Marketing Kỹ Thuật Số Hồ Chí Minh 03/10/2018
165 Kiểm soát viên - KVH - MSB - Sadec Đồng Tháp 02/10/2018
166 Giao dịch viên - MSB -Cần Thơ -Sadec Đồng Tháp
Cần Thơ
02/10/2018
167 Chuyên viên Chính Khai thác Sản phẩm Tài trợ thương mại - MSB - HCM Hồ Chí Minh 02/10/2018
168 Chuyên viên Chính khai thác Sản phẩm Tài trợ thương mại - TB - MSB - HCM Hà Nội 02/10/2018
169 Chuyên viên/Chuyên viên Chính Thu hồi Nợ tại Hiện trường - QLRR - Maritime Bank Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Bình
Hải Dương
02/10/2018
170 Giám đốc Khai thác Sản phẩm Tài trợ thương mại (TB Sales) - TB - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
02/10/2018
171 Chuyên viên Cao cấp Xử lý nợ - NH QLTD - MSB - Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
02/10/2018
172 Chuyên viên Cao cấp Marketing Sản phẩm Phi tín dụng - MKTTT - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 02/10/2018
173 Giám đốc Xử lý nợ - NH QLTD - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 02/10/2018
174 Chuyên viên Tài chính - TNR - Tập đoàn TNG - Hà Nội Hà Nội 01/10/2018
175 Chuyên viên Cao cấp Cho thuê TTTM - TNL - Tập đoàn TNG - Hà Nội Hà Nội 01/10/2018
176 Giám đốc Marketing Sản phẩm Phi tín dụng - MKT&TT - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 27/09/2018
177 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Giám sát Rủi ro Tín dụng - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 27/09/2018
178 Chuyên viên Cao cấp Phát triển Sản phẩm Thẻ - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 27/09/2018
179 Trưởng phòng Kế toán - Công ty Tài chính FCCom - Hà Nội Hà Nội 26/09/2018
180 Giám đốc Quản lý Thu hồi nợ - Công ty Tài chính FCCom - Hà Nội Hà Nội 26/09/2018

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.