Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
121 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB Hồ Chí Minh 30/06/2019
122 Chuyên viên tư vấn tín dụng bán lẻ (RML) - RB - MSB Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
01/07/2019
123 Chuyên viên Marketing TUYỂN DỤNG Hà Nội 30/06/2019
124 Giám đốc Quản lý hiệu suất - QLTC - MSB Hà Nội 30/06/2019
125 Giám đốc kinh doanh tín dụng bán lẻ - RB - MSB Khánh Hòa 01/07/2019
126 Chuyên viên cao cấp Số hóa sản phẩm hiện hữu - NHS - MSB Hà Nội 30/06/2019
127 Chuyên gia Số hóa sản phẩm hiện hữu - NHS - MSB Hà Nội 30/06/2019
128 Chuyên viên chính Số hóa sản phẩm hiện hữu - NHS - MSB Hà Nội 30/06/2019
129 Giám đốc Thúc đẩy bán sản phẩm Định chế tài chính - FI - MSB Hà Nội 30/06/2019
130 Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - RB - MSB Hồ Chí Minh 30/06/2019
131 Giao dịch viên - RB - MSB Hồ Chí Minh 30/06/2019
132 Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Hồ Chí Minh 30/06/2019
133 Giám đốc kinh doanh tín dụng bán lẻ - RB - MSB Hồ Chí Minh 01/07/2019
134 Chuyên viên Quản lý đô thị - TNS Hà Nam 13/07/2019
135 Chuyên viên quản lý tài sản đảm bảo - KVH - MSB Hồ Chí Minh 30/06/2019
136 Trưởng nhóm nghiệp vụ TF, TTR & SCF - EB - MSB Hà Nội 30/06/2019
137 Trưởng nhóm nghiệp vụ Loan - EB - MSB Hà Nội 30/06/2019
138 Nhân viên vận hành kho quỹ - KVH - MSB Hồ Chí Minh 30/06/2019
139 Trưởng nhóm nghiệp vụ Limit & Collateral - EB - MSB Hà Nội 30/06/2019
140 Trưởng nhóm nghiệp vụ Internet Banking, Payment & Cash Management - EB - MSB Hà Nội 30/06/2019

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.