Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
121 Kiểm soát viên -KVH -MSB Quảng Bình Quảng Bình 10/12/2018
122 Giao dịch viên - KVH - MSB - Quảng Bình Quảng Bình 10/12/2018
123 Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM) Quảng Bình 10/12/2018
124 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Chính sách và Phân tích Dữ liệu - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 09/12/2018
125 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản lý và Thu hồi Nợ tại Hiện trường - QLRR - MSB - Hà Tĩnh, Huế, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Giang Hải Phòng
Hà Tĩnh
Thừa Thiên- Huế
Bắc Giang
Nam Định
09/12/2018
126 Expert of Quality Improvement Hà Nội 07/12/2018
127 Kiểm soát viên Chế độ Kế toán - QLTC - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 07/12/2018
128 Chuyên viên Cao cấp Phân tích Tài chính - QLTC - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 07/12/2018
129 Chuyên viên Hỗ trợ Bán hàng qua Điện thoại (TSS) - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 07/12/2018
130 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - Maritime Bank - Gia Lai, Daklak, Khánh Hoà Dak Lak
Khánh Hòa
Gia Lai
07/12/2018
131 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - Maritime Bank - Đà Nẵng, Khánh Hòa & Đak Lak Dak Lak
Khánh Hòa
Đà Nẵng
07/12/2018
132 Nhân viên Chăm sóc Khách hàng - KCL - MSB - Hà Nội Hà Nội 05/12/2018
133 Chuyên viên Cao cấp Tài khoản và Dịch vụ Hồ Chí Minh 05/12/2018
134 Chuyên viên Cao cấp Phát triển Sản phẩm Đầu tư, Kiều hối và Ngoại hối - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 05/12/2018
135 Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân (BM) Bình Định 04/12/2018
136 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Mô hình & Công cụ rủi ro tín dụng - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 03/12/2018
137 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Hoạt động Kinh doanh Liên tục - QLRR - MSB Hà Nội 03/12/2018
138 Phó Giám đốc Chi nhánh (Phụ trách Vận hành) - KVH - Maritime Bank - Bắc Ninh Bắc Ninh 03/12/2018
139 Chuyên viên/Chuyên viên Chính Thu hồi Nợ tại Hiện trường - QLRR - MSB Thái Bình
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Bình
Thái Nguyên
...
03/12/2018
140 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro tín dụng - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 03/12/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.