Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
101 Nhân viên Quan hệ Khách hàng cá nhân - CB - MSB - Cam Ranh -Khánh Hòa Khánh Hòa 12/10/2018
102 Cộng tác viên quan hệ khách hàng - RM TTTCCĐ Quảng Bình Quảng Bình 12/10/2018
103 Chuyên viên Cao cấp Quản trị Chiến lược - KCL - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 15/10/2018
104 Chuyên viên Chính Quản lý Tài sản Nợ Có - QLTC - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 15/10/2018
105 Chuyên viên Quản lý Tài sản Mạng lưới - KVH - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 15/10/2018
106 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) - RB - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 12/10/2018
107 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - RB - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 12/10/2018
108 Chuyên viên Kinh doanh Quảng cáo - TNL - Tập đoàn TNG - Hà Nội Hà Nội 12/10/2018
109 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - MSB Bắc Linh Đàm - Hà Nội Hà Nội 12/10/2018
110 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - MSB Nam Hà Nội Hà Nội 12/10/2018
111 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng (Phân khúc Tài chính Cộng đồng) - RB - Maritime Bank - Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 12/10/2018
112 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng (Phân khúc Tài chính Cộng đồng) - RB - Maritime Bank - Hà Đông, Hà Nội Hà Nội 12/10/2018
113 MARITIME BANK ASSOCIATE TRAINEE (MAT) – NO. 3 Hà Nội
Hồ Chí Minh
11/10/2018
114 Chuyên viên Thanh toán trong nước - KVH - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 11/10/2018
115 Giao dịch viên - KVH - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 11/10/2018
116 Giám đốc Quản trị Kiến trúc và Giải pháp Công nghệ - KCN - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 11/10/2018
117 Giám đốc Trung tâm Giải pháp và Quản trị Công nghệ - KCN - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 11/10/2018
118 Nhân viên bảo vệ Hà Nội
Hồ Chí Minh
11/10/2018
119 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - RB - MSB - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
11/10/2018
120 Cộng tác viên Kinh doanh (Phòng Phát triển Kinh doanh miền Bắc) - TNC - Tập đoàn TNG - Hà Nội Hà Nội 10/10/2018

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.