Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
101 CVCC Phân tích công cụ và Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 28/02/2019
102 Chuyên viên cao cấp Marketing sản phẩm - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 28/02/2019
103 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Lào Cai Lào Cai 15/03/2019
104 Chuyên gia quản lý hiệu quả bán hàng - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 15/03/2019
105 Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Phân khúc chủ doanh nghiệp - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 15/03/2019
106 Giám đốc mô hình dịch vụ phân khúc - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 15/03/2019
107 Giám đốc Thiết kế giải pháp Phân khúc thu nhập cao từ lương - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 15/03/2019
108 Chuyên viên phát triển mạng lưới -KVH - MSB HCM Hồ Chí Minh 28/02/2019
109 Giám đốc kiểm toán nội bộ - BKS - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 28/02/2019
110 Giám đốc Phát triển kinh doanh Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - RB - MSB HCM Hồ Chí Minh 28/02/2019
111 Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ - NH QLTD - MSB - HCM Hồ Chí Minh 28/02/2019
112 Giám đốc Khai thác Sản phẩm Tài trợ thương mại - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 28/02/2019
113 Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 28/02/2019
114 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Lớn - EB - MSB - HCM Hồ Chí Minh 28/02/2019
115 Nhân viên Dịch vụ hỗ trợ - KVH - MSB - HCM Hồ Chí Minh 28/02/2019
116 Nhân viên Vận hành kho quỹ - KVH - MSB - HCM Hồ Chí Minh 28/02/2019
117 Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng -KVH - MSB HCM Hồ Chí Minh 28/02/2019
118 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - MSB - Chi nhánh Cà Mau Hồ Chí Minh 28/02/2019
119 Giao dịch viên - RB - MSB - Chi nhánh Cà Mau Hồ Chí Minh 28/02/2019
120 Chuyên viên chính Phân khúc Khách hàng Thương mại - MSB - Hà Nội Hà Nội 22/02/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.