Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
101 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - Hải Phòng Hải Phòng 17/12/2018
102 Chuyên viên nhập liệu - MSB Đà Nẵng Đà Nẵng 14/12/2018
103 Giao dịch viên - KVH - MSB - Đà Nẵng & Đak Lak Dak Lak
Đà Nẵng
14/12/2018
104 Chuyên viên thẩm định tín dụng tại hiện trường Đà Nẵng 14/12/2018
105 Chuyên viên/Chuyên viên Chính Thu hồi Nợ tại Hiện trường - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 13/12/2018
106 Nhân viên/ CV/ CVC Thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 13/12/2018
107 Chuyên viên Định giá - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 13/12/2018
108 Nhân viên Văn thư - KVH - MSB - Hà Nội Hà Nội 12/12/2018
109 Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME/SSE Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
28/11/2018
110 Chuyên viên Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp - SME - MSB - Đà Nẵng Đà Nẵng 28/11/2018
111 Giao dịch viên - KVH - MSB - Khu vực Tây Nguyên Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
Lâm Đồng
Dak Nông
23/11/2018
112 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - MSB - HCM Hồ Chí Minh 11/12/2018
113 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB - HCM Hồ Chí Minh 11/12/2018
114 HOT! HOT!!! MARITIME BANK (MSB) TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH Hà Nội
Hồ Chí Minh
11/12/2018
115 Nhân viên/ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng - Công ty Tài chính FCCom - TP. Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu 11/12/2018
116 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB - Hà Nội, Hải Phòng Hà Nội
Hải Phòng
10/12/2018
117 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Hà Nội, Hải Phòng Hà Nội
Hải Phòng
10/12/2018
118 Giao dịch viên - KVH - MSB - Hà Nội Hà Nội 10/12/2018
119 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - Maritime Bank - Quảng Bình Quảng Bình 10/12/2018
120 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - Maritime Bank - Quảng Bình Quảng Bình 10/12/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.