Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
81 Cộng tác viên tuyển dụng - MTalent - HCM Hồ Chí Minh 16/10/2018
82 Nhân viên ngân quỹ - KVH - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 16/10/2018
83 Chuyên viên Cao cấp Chính sách và Phân tích Dữ liệu - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 16/10/2018
84 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Nghệ An Thanh Hóa
Nghệ An
12/10/2018
85 Giao dịch viên - KVH - Maritime Bank - Bắc Giang Bắc Giang 15/10/2018
86 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Hoạt động Kinh doanh Liên tục - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 15/10/2018
87 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro tín dụng - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 15/10/2018
88 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Mô hình & Công cụ rủi ro tín dụng - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 15/10/2018
89 Chuyên viên Cao cấp Tài sản có Rủi ro Basel II - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 15/10/2018
90 Chuyên viên Cao cấp Thẩm định Khách hàng Chiến lược - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 15/10/2018
91 Chuyên viên Thẩm định giá - QLRR - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 15/10/2018
92 Chuyên viên Cao cấp Phân tích Tài chính - QLTC - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 15/10/2018
93 Chuyên viên Tư vấn Bán hàng qua Điện thoại (TSA) - RB - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 18/09/2018
94 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng (Phân khúc Tài chính Cộng đồng) - RB - Maritime Bank - Thái Bình Thái Bình 12/10/2018
95 Chuyên viên Chính Phê duyệt Tín dụng Hội sở (Phân khúc Tài chính Cộng đồng) - RB - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 12/10/2018
96 Giao dịch viên - KVH - Maritime Bank - Cẩm Phả, Quảng Ninh Quảng Ninh 02/10/2018
97 Giám đốc Quản lý Quan hệ khách hàng Chiến lược (Xử lý nợ) - NHQLTD - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 02/10/2018
98 Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - SME - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 25/09/2018
99 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 07/09/2018
100 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB - Hậu Giang Hậu Giang 28/03/2018

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.