Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
61 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Thế chấp (RMS) - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 18/12/2018
62 Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Tín chấp (RMU) - RB - MSB - Hà Nội Hà Nội 18/12/2018
63 Giám đốc Trung tâm Cải tiến Xuất sắc - KCL - MSB - Hà Nội Hà Nội 18/12/2018
64 Chuyên gia cải tiến chất lượng - KCL - MSB - Hà Nội Hà Nội 18/12/2018
65 Giao dịch viên - KVH - MSB - HCM Hồ Chí Minh 18/12/2018
66 Chuyên viên Phát triển khách hàng cá nhân (RM) - MSB - Hà Nội, HCM Hà Nội
Hồ Chí Minh
18/12/2018
67 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - MSB - Hà Nội, HCM Hà Nội
Hồ Chí Minh
18/12/2018
68 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB - Hà Nội, HCM Hà Nội
Hồ Chí Minh
18/12/2018
69 Kiểm soát viên -RB -MSB Long An & Tiền Giang Long An
Tiền Giang
14/12/2018
70 Giao dịch viên -RB - MSB - Long An & Tiền Giang Long An
Tiền Giang
14/12/2018
71 Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân (RM) - RB - Maritime Bank - Long An & Tiền Giang Long An
Tiền Giang
14/12/2018
72 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB - Long An & Tiền Giang Long An
Tiền Giang
14/12/2018
73 Giao dịch viên -RB - MSB - Bạc Liêu Bạc Liêu 14/12/2018
74 Trưởng phòng giao dịch - RB- MSB Long An & Tiền Giang Long An
Tiền Giang
14/12/2018
75 Trưởng nhóm Thu hồi nợ qua Điện thoại/ Hiện trường - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 23/10/2018
76 CV/ CVC/ CVCC Kiểm soát sau Định giá - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 13/12/2018
77 CV/ CVC/ CVCC Kiểm soát trước Định giá - QLRR - MSB - Hà Nội Hà Nội 13/12/2018
78 Nhân viên Ngân quỹ - KVH - MSB - HCM Hồ Chí Minh 12/12/2018
79 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - RB - Maritime Bank - Miền Tây Nam Bộ Đồng Tháp
Vĩnh Long
Cần Thơ
Long An
Tiền Giang
...
23/11/2018
80 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - Maritime Bank - Khu vực Nam Trung Bộ Quảng Ngãi
Bình Định
Phú Yên
Khánh Hòa
Bình Thuận
...
22/11/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.