Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
41 Trưởng BP Kho vận - TNC Hà Nội 15/03/2019
42 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ - Khối Tư vấn Pháp lý và Tuân thủ - MSB Hồ Chí Minh 31/03/2019
43 Giao dịch viên - RB - MSB Hồ Chí Minh 01/04/2019
44 Chuyên viên Tư vấn Khách hàng (CS) - RB - MSB Hồ Chí Minh 01/04/2019
45 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp - RB - MSB Hồ Chí Minh 01/04/2019
46 Chuyên viên quản lý và Thu hồi Nợ tại Hiện trường - QLRR - MSB HCM Hồ Chí Minh 31/03/2019
47 Chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp - RB - MSB Hồ Chí Minh 01/04/2019
48 Trưởng nhóm kinh doanh - RB -MSB Hồ Chí Minh 01/04/2019
49 Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Hà Nội
Lạng Sơn
Phú Thọ
Vĩnh Phúc
Bắc Giang
...
30/03/2019
50 Chuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB Hà Nội
Lạng Sơn
Phú Thọ
Vĩnh Phúc
Bắc Giang
...
30/03/2019
51 CVC/ CVCC Quản trị dữ liệu - KVH - MSB - Hà Nội Hà Nội 15/03/2019
52 Nhân viên hành chính - KVH - MSB Quảng Bình 28/02/2019
53 Chuyên viên Tư vấn tín dụng thế chấp (RMS) - MSB Hà Nội 10/03/2019
54 Chuyên viên Cao cấp Kênh Phi vật lý (Trung tâm Giải pháp - Ngân hàng Giao dịch) - EB - Maritime Bank - Hà Nội Hà Nội 31/03/2019
55 Chuyên viên Quản lý và Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB Thanh Hóa 15/03/2019
56 CVC/ CVCC Quản trị nghiệp vụ phi tín dụng - KVH - MSB Hà Nội 28/02/2019
57 Chuyên viên Tác nghiệp Định chế Tài chính - KVH - MSB Hà Nội 28/02/2019
58 Chuyên viên Giám sát Rủi ro Thị trường - QLRR - MSB Hà Nội 28/02/2019
59 Chuyên viên Kế toán - TNL Hà Nội 30/03/2019
60 Giao dịch viên - KVH - MSB - Bắc Linh Đàm Hà Nội 28/02/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.