Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
21 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB Bắc Ninh 31/08/2019
22 Giám đốc/Giám đốc cao cấp Quan hệ KHDN lớn - EB - MSB Hà Nội 31/08/2019
23 CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vừa và nhỏ - EB - MSB Hà Nội 31/08/2019
24 Giám đốc Giao dịch Trái phiếu Chính phủ - FI - MSB Hà Nội 31/08/2019
25 CVC phê duyệt tín dụng bán lẻ (sản phẩm thế chấp) - QLRR - MSB Hồ Chí Minh 15/09/2019
26 Giám đốc Chi nhánh - RB - MSB (Lạng Sơn) Lạng Sơn 15/09/2019
27 Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) - RB - MSB Hà Nội 15/09/2019
28 Chuyên viên thẩm định thực địa kiêm thu hồi nợ - CTCP Tài chính FCCOM Quảng Nam
Đà Nẵng
Bình Dương
30/09/2019
29 Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên (SRM) - RB - MSB Hà Nội
Nam Định
20/09/2019
30 Chuyên viên chính hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp Lớn - EB - MSB Hồ Chí Minh 14/09/2019
31 Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
14/09/2019
32 Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm khách hàng doanh nghiệp - BBH - MSB Hà Nội 15/09/2019
33 Chuyên viên cao cấp Pháp lý dự án - TNG Hà Nội 15/09/2019
34 Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ và Thúc đẩy bán - RB - MSB Hà Nội 15/09/2019
35 Nhân viên Hỗ trợ tác nghiệp và Giải ngân - CTCP Tài chính FCCOM Hà Nội 30/08/2019
36 Chuyên viên Tư vấn khách hàng (CS) - RB - MSB Hồ Chí Minh 15/09/2019
37 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB Hồ Chí Minh 15/09/2019
38 Giám đốc Vùng - RB - MSB Hồ Chí Minh 15/09/2019
39 Giám đốc Chính sách và Quản lý danh mục tín dụng KHDN - QLRR - MSB Hà Nội 30/09/2019
40 Nhân viên kỹ thuật Trung tâm thương mại (Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) - TNS Hà Nam 30/10/2019

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.