Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
181 Chuyên viên cao cấp Giám sát rủi ro hoạt động - Phòng QLRR - TNG Hà Nội 30/05/2019
182 Chuyên viên cao cấp Thẩm định mảng thương mại dịch vụ - Ban Thẩm định - TNG Hà Nội 30/05/2019
183 Chuyên viên cao cấp Thẩm định mảng xây dựng cơ bản - Ban Thẩm định - TNG Hà Nội 30/05/2019
184 Chuyên viên cao cấp Nghiệm thu, thanh quyết toán dự án - TNG Hà Nội 30/05/2019
185 Chuyên viên cao cấp Nguồn vốn - Ban Nguồn vốn - TNG Hà Nội 30/05/2019
186 Chuyên viên cao cấp Giải phóng mặt bằng - TNG Hà Nội 30/05/2019
187 Chuyên viên cao cấp Kinh doanh cho thuê văn phòng, TTTM - TNL Hà Nội 30/05/2019
188 Chuyên viên Quản trị dự án - TNL Hà Nội 30/05/2019
189 Chuyên viên Sales Admin - TNL Hà Nội 30/05/2019
190 Chuyên viên cao cấp Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn - QLRR - MSB Hà Nội 20/04/2019
191 Cộng tác viên Chăm sóc khách hàng - KCL - MSB Hà Nội 28/04/2019
192 Chuyên viên cao cấp Quản lý Hiệu suất - QLTC - MSB Hà Nội 28/04/2019
193 Chuyên viên cao cấp Chính sách kế toán - QLTC - MSB Hà Nội 20/04/2019
194 Chuyên viên Tư vấn tín dụng thế chấp - RB - MSB Hà Nội 30/04/2019
195 Chuyên viên chính Quản lý Danh mục - FI - MSB Hà Nội 30/04/2019
196 Chuyên viên Tư vấn Bán hàng qua Điện thoại (TSA) - RB - MSB Hà Nội 30/04/2019
197 Trưởng nhóm Quản lý & Thu hồi nợ xấu hiện trường Miền Bắc - QLRR - MSB Hà Nội 30/04/2019
198 Giám đốc Quản lý Định Giá - QLRR - MSB Hà Nội 30/04/2019
199 Giám đốc Hỗ trợ quản lý nợ bán lẻ - QLRR - MSB Hà Nội 30/04/2019
200 Chuyên viên Lập trình - TNTech - Hà Nội Hà Nội 25/04/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.